Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

56de kapitel

Herrens hus. De stumme

1 Saa siger Herren: Varar paa ret, øver retfærdighed! thi nær er min frelse ved at komme, og min retfærdighed til at aabenbare sig.

2 Livsalig det menneske, som gjør dette, det menneskebarn, som holder fast derved: som holder hviledagen, saa han ikke vanhelliger den, som holder sin haand fra at gjøre alt, hvad ondt er;

3 og den fremmedes søn, som har sluttet sig til Herren, sige ikke: "Vil Herren dog aldeles skille mig fra sit folk?" og gildingen sige ikke: "Se, jeg er et tørt træ."

4 Thi saa siger Herren til gildinger, som holde mine hviledage og vælge, hvad mig er velbehageligt, og holde fast ved min pagt:

5 Dem giver jeg i mit hus o ginden mine mure haand og navn bedre end sønner og døtre, et evigt navn giver jeg ham, hvilket ikke skal udslettes.

6 Og den fremmedes børn, som slutte sig til Herren for at tjene ham, elske Herrens navn, blive hans tjenere, hver, som holder hviledagen, saa han ikke vanhelliger den, og holder fast ved min pagt;

7 dem vil jeg føre til mit hellige bjerg og glæde dem i mit bedehus; deres brændofre og slagtofre skulle være mig behagelige paa mit alter, thi mit hus skal kaldes et bedehus for alle folk.

8 Det varsler Gud Herren, som samler Israels adspredte: "Endnu vil jeg samle ham andre til hans forsamlede."

9 Kommer alle videmarks dyr for at æde, alle dyr i skoven!

10 Hans vægtere ere alle blinde, de vide intet, de ere alle stumme hunde, de kunne ikke gjø, de drømme, de ligge, de holde af at blunde;

11 men hundene ere graadige, kunne ikke blive mætte, og de, der ere hyrder, kunne ikke forstaa, alle vende de sig hver sin vej, hver til sin fordel fra sin side:

12 "Kommer! jeg vil tage vin, og lad os suppe den stærke drik, og lad det gaa i morgen som idag, højt og meget herligt!"

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66