Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

60de kapitel

Det ny Jerusalem

1 Rejs dig, bliv lys, thi dit lys kommer, og Herrens herlighed straaler over dig!

2 Thi se! Mørke dækker jorderig, og mulmet folkene, men over dig straaler Herren, og hans herlighed aabenbares over dig;

3 hedninger vandre til dit lys, og konger til din straaleglans.

4 Hæv dine øjne, trindt omkring og se! Alle flokkes de og komme til dig, dine sønner komme fra det fjerne, og dine døtre bæres paa arm.

5 Da skal du se og straale, dit hjærte banke og svulme, naar mængden ved havet vender sig til dig, og hedningeskarer komme til dig;

6 Kamelers trop vil skjule dig, Midjans og Efas dromedarer; fra Saba komme de alle, guld og virak bære de, og Herrens pris forkynde de;

7 alle Kedars faar samles til dig, Nebajots væddere skulle tjene dig; til velbehag de ofres paa mit alter, og min herligheds hus vil jeg forherlige.

8 Hvem er det, som kommer flyvende som en sky, som duer til deres slag?

9 Ja til mig længes fjerne kyster, Tarsis skibe ere foran for at føre dine sønner langvejs fra, deres sølv og deres guld med dem, for Herren din Guds navn og for Israels hellige; thi han forherliger dig;

10 og fremmedes sønner bygge dine mure, og deres konger skal tjene dig; thi i min vrede slog jeg dig, men i min naade forbarmer jeg mig over dig.

11 Dine porte stande altid aabne, dag og nat de lukkes ej, for at føre hedningeskaren til dig, og deres konger følge med;

12 thi folk og rige, som ej vil tjene dig, skal gaa til grunde, og disse hedninger rent vorde ødelagte.

13 Libanons herlighed skal komme til dig, Cypres og Alm og Buxbom sammen, til at pryde helligdoms sted, og mine fødders sted vil jeg forherlige;

14 og dine undertrykkeres sønner skal vandre nedbøjede til dig, alle, dig haanede, skal nedkaste sig for dine fodsaale, de skal kalde dig "Herrens stad, Israels helliges Zion".

15 Istedetfor du var forladt og forhadt, og ingen drog igjennem dig, vil jeg gjøre dig til evig stolthed, en fryd fra slægt til slægt;

16 og du skal die folkenes mælk, og kongers bryster skal du die, og du skal erkjende, at jeg er Herren din Frelser og din Gjenløser, Jakobs vældige.

17 Istedetfor kobber bringer jeg guld, og for jern bringer jeg sølv, og malm for træ, og jern for sten, og jeg sætter fred til din øvrighed og retfærdighed til dine fogeder.

18 Vold skal ej mere høres i dit land, ødelæggelse og forstyrrelsae i dine landemærker, "Frelse" skal du kalde dine mure og "lovprisning" dine porte,

19 du skal ikke mere have sol til lys om dagen, og maanens glands skal ej skinne for dig; men Herren skal være dig evig lys, og din Gud din straaleglands;

20 din sol gaaer ej mere ned, og din maane formørkes ej; thi Herren vil vorde dig evigt lys, og endte ere dine sørgedage;

21 og dit folk, de ere alle retfærdige, de skulle eje landet til evig tid, et skud af min plantning, mine hænders værk, mig en forherligelse;

22 den mindste skal blive til tusinde, den ringeste et stærkt folk. Jeg Herren vil i sin tid snarlig fuldføre det.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66