Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

61de kapitel

Messia. GLæde over frelsen

1 Gud Herrens Aand er over mig, fordi Herren salvede mig til at bringe de fattige glad budskab, sendte mig til at forbinde sønderknuste hjærter, til at prædike frihed for fanger, fængslets aabning for lænkebundne;

2 til at udraabe naadens aar fra Herren og hævnens dag fra vor Gud, til at trøste alle sørgende;

3 til at beskikke de sørgende i Zion, give dem pryd for aske, glædens olie for sorg, lovsangs dragt for nedtrykt aand, at de skulle kaldes retfærds terebinter, Herrens plantning til forherligelse;

4 og de skal bygge, hvad der fra arilds tid laa øde, rejse gamle dages tomter, forny øde stæder, tomter fra slægt til slægt;

5 fremmede staa og vogte eders hjorder, udlændingers børn er eders hovdrenge og vingaardsmænd;

6 men i skal hedde Herrens præster; vor Guds tjenere skal man kalde eder, i skal nyde hedningers rigdom og indtræde i deres herlighed.

7 For eders beskjæmmelse skal i have dobbelt lod, og for vanæren skal de prise deres del, derfor skulle de arve dobbelt i deres land, og evig fryd skal de have;

8 thi jeg Herren elsker ret og hader rov og uret, og jeg giver deres løn med sandhed og slutter evig pagt med dem;

9 og deres sæd skal vorde kjendt blandt hedninger, deres afkom iblandt folkene; enhver, som seer dem, skal kjende dem, at de er den slægt, Herren har velsignet. -

10 Højt vil jeg glæde mig i Herren, min sjæl fryde sig i min Gud, thi han klæder mig i frelsens klædebon, hyller mig i retfærds kaabe; som brudgommen paasætter krandsen, og som bruden ordner sit smykke.

11 Thi som jorden skyder sine spirer, og som haven lader sin sæd voxe, saaledes lader Gud Herren retfærdighed og lovprisning fremskyde for alle hedningers øjne.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66