Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

64de kapitel

Syndsbekjendelse

1 Som ild opbrænder stikker, vand syder ved ild, saa kundgjøre du dit navn for dine fjender, saa hedninger skjælve for dit aasyn!

2 da du havde gjort frygtelige gjerninger, som vi ej ventede, da steg du ned; for dit aasyn hensmeltede bjerge;

3 fra evighed har man ej hørt, ej fornummet, intet øje har seet Gud foruden dig, der gjør saadant for dem, der bie paa ham.

4 Du kommer den imøde, som er glad ved at gjøre ret, de, som vil mindes dig paa dine veje. Se, du var vred, da vi syndede; vedblev vi evig dermed, skulde vi da blive reddede?

5 Vi ere alle som urene; som et besmittet klædebon er al vor retfærdighed, vi visne alle som et blad, vor misgjerning førte os bort som en vind;

6 og ingen paakalder i dit navn, rejser sig for at holde fast ved dig; thi du skjulte dit ansigt for os og lod os forgaa ved vore misgjerninger.

7 Men nu Herre, du er vor Fader; vi er leret, og du den, som dannede os, og din haands gjerning er vi alle.

8 Herre, vær ikke saa saare vred, kom ikke evig misgjerning ihu! Se, betragt dog, vi er alle dit folk!

9 Din hellige stad er bleven ørk; Zion er bleven en ørk, Jerusalem et øde;

10 vort helligdoms hus, vor prydelse, hvor vore fædre prisede dig, er blevet ildens rov, alt, hvad vi havde kjært, ligger i grus.

11 Vil du ved dette holde dig tilbage, o Herre, vil du tie, og vil du ydmyge os saa saare!

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66