Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

65de kapitel

Herrens svar. Hedningers kaldelse. Den nye himmel og nye jord

1 Jeg har ladet mig søge af dem, som ikke spurgte om mig, ladet mig finde af dem, som ikke søgte mig; jeg sagde: Her er jeg, her er jeg! til et folk, som ikke kaldes efter mit navn!

2 Jeg udstrakte hver en dag min hænder mod et gjenstridigt folk, som vandrer den vej, der ikke er god, efter deres egne tanker,

3 mod det folk, som fortørner mig altid for mit aasyn, som ofre i haver og bringe røgoffer paa teglsten,

4 som bo i gravene og overnatte i hegnene, som spise svinekjød, og i hvis kar er vederstyggelige stykker;

5 som sige: Bliv hos dig selv, rør mig ikke, thi jeg er helligere end du! disse er mig en brand i næsen, en ild, som brænder hele dagen.

6 Se, det er skrevet for mit aasyn; jeg vil ikke tie; jeg vil gjengjælde, jeg vil gjengjælde i deres skjød

7 eders misgjerninger og eders fædres misgjerninger tilsammen, siger Herren, i, som bragte røgoffer paa bjergene og haanede mig paa højene; jeg vil tilmaale dem deres forrige gjerninger i deres skjød.

8 Saa siger Herren: Som naar der findes most i druen og man siger: "Fordærv den ikke, thi der er en velsignelse deri", saaledes vil jeg gjøre for mine tjeneres skyld og ikke fordærve det hele;

9 men jeg vil lade udgaa en sæd fra Jakob, og fra Juda en arving til mine bjerge; mine udvalgte skal arve det, og mine tjenere bo der;

10 og Saron skal blive til faaresti og Akors dal til oxers fold, for mit folk, som søger mig.

11 Men i, som forlade Herren og glemme mit hellige bjerg, dække bord for Gad og blande bægeret for meni,

12 eder tæller jeg til sværdet; alle skal i bøje eder for at slagtes, fordi jeg kaldte, og i svarede ikke; jeg talede, og i hørte ikke, men gjorde, hvad ondt var i mine øjne, og valgte hvad jeg ej har behag i.

13 Derfor, saa siger Gud Herren: Se, mine tjenere skulle spise, men i skal hungre; se, mine tjenere skulle drikke, men i skal tørste; se, mine tjenere skulle glæde sig, men i skal skamme eder;

14 se, mine tjenere skulle sjunge af hjærtens lyst, men i skal skrige af hjærtepine og hyle af aands sønderknuselse;

15 I skal efterlade mine udvalgte eders navn til at bande ved: "Gud Herren slaa dig ihjel"! men andet navn giver han sine tjenere.

16 Hvo som velsigner sig i landet, skal velsigne sig ved den sande Gud, og hvo som sværger i landet, skal sværge ved den sande Gud, thi glemte ere de forrige trængsler og skjulte for mine øjne. -

17 Thi se, jeg skaber en ny himmel og en ny jord, de forrige skal ej kommes ihu, ej opstige i hjærtet;

18 men fryder og glæder eder evindelig over, hvad jeg skaber, thi se, jeg skaber Jerusalem til fryd og dens folk til glæde;

19 og jeg glæder mig i Jerusalem og fryder mig i mit folk, og der skal ikke mere høres graads og klages røst;

20 der skal ej mere blandt dem være dagsgamle spæde og olding, som ej fylder sine dage: thi ungersvenden døer hundrede aar gammel, og synderen paa hundrede aar regnes som forbandet;

21 og de skulle bygge huse og bebo dem, plante vingaarde og spise deres frugt;

22 de skal ikke bygge, og en anden bo, ikke plante og en anden spise; thi som træets dage vorde mit folks dage, og mine udvalgte skal fortære deres hænders gjerning;

23 de skal ej arbejde forgjæves, ej føde børn til brad død; thi de ere Herrens velsignedes sæd, og deres afkom skal være hos dem;

24 og førend de kalde, vil jeg svare, medens de endnu tale, hører jeg.

25 Ulv og lam skal græsse som een, løve æde straa som oxen, og slangen dens føde bliver støv, de skal ej gjøre ondt og ej handle ilde paa hele mit hellige bjerg, siger Herren.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66