Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

7te kapitel

Spaadom om Efraim og Syrien og om overfald af Assyrerne

1 Da Akas, en søn af Ussias søn Jotam var konge i Juda, drog Syriens konge Rezin og Israels konge Peka, en søn af Remalja, op mod Jerusalem for at bekrige den, men de kunde ikke belægge den.

2 Da det blev meldt Davids hus og sagt: Syrien har lejret sig ved Efraim, bævede hans og hans folks hjærte, som naar træer ryste i skov for storm.

3 Men Herren sagde til Jesaja: Gaa du Akas imøde, du og din søn "Rest-tilbage", ved enden af øvredams vandløb paa vejen til blegmandsvænget,

4 og du skal sige til ham: Tag dig iagt og vær rolig, frygt ikke, og dit hjærte forsage ikke for disse to rygende brandstumper, for Rezins og Syriens og Remaljas søns brændende vrede;

5 fordi Syrien har oplagt onde raad mod dig med Efraim og Remaljas søn og de sige:

6 Lader os drage op mod Juda, vække den til opstand, dele den imellem os og sætte Tabeals søn til konge derinde. -

7 Saa siger Gud Herren: Det skal ikke staa, og det skal ikke ske;

8 Damask er Syriens hoved, og Rezin er Damasks hoved, men om 65 aar skal Efraim sønderbrydes og ikke mere være et folk;

9 men Samaria er Efraims hoved, og Remaljas søn er Samarias hoved. Tro i ikke, saa staa i ikke.

10 Herren talede endvidere til Akas og sagde:

11 Begjær dig et tegn af Herren, din Gud, forlang det enten i det dybe eller i det høje foroven.

12 Men Akas sagde: Jeg vil ikke begjære det, for jeg vil ikke friste Herren.

13 Da sagde han: Hører da i Davids hus! er det eder for lidet at trætte mænd, saa at i ogsaa ville trætte min Gud?

14 Derfor vil Herren selv give eder et tegn: Se, jomfruen vorder frugtsommelig og føder en søn, og du skal kalde hans navn Immanuel;

15 mælk og honning skal han spise, indtil han lærer at forkaste det onde og vælge det gode;

16 thi førend drengen lærer at forkaste det onde og vælge det gode, skal det land, for hvis tvende konger du gruer, vorde øde.

17 Herren skal føre over dig og dit folk og din faders hus dage, som ikke har været fra den tid, Efraim bøjede sig fra Juda, ved Assyriens konge;

18 og det skal ske, at Herren paa den dag vil fløjte ad fluen, som er ved Ægyptens floders grændser, og bien, som er i Assurs land,

19 og de skal komme og lejre sig tilhobe i de øde dale, i klipperevner, i hvert et krat og paa alle enge.

20 Paa denne dag vil Herren med en lejet Ragekniv, ved dem hinsides floden, ved Assurs konge, haar paa hoved og paa ben, ja endog skjæget skal den aldeles tage af;

21 og det skal ske paa denne tid, at en mand holder een kvie og to faar,

22 og for den megen malkning skal han spise fløde; thi fløde og honning skal alle, som blive tilbage i landet, spise;

23 og paa samme dag skal hvert et sted, hvor der stod tusind vinstokke, tusind mark sølv værd, blive til torn og tjørnekrat;

24 med pil og bue skal man komme der; thi til torn og tjørnekrat skal hele landet vorde;

25 og alle bjerge, hvor før man brugte hakken, til dem man ikke kommer af frygt for torn og tjørnekrat; de blive til et overdrev for oxer, til at rædes ned af faar.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66