Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

8de kapitel

Mod Syrien og Israel

1 Herren sagde til mig: Tag dig en stor tavle og skriv derpaa med daglig skrift: "Rov-rap", "snar-bytte";

2 og jeg tog sikre vidner til mig: Præsten Uria og Jeberekjas søn Sakarja;

3 saa nærmede jeg mig profetinden, hun blev frugtsommelig og fødte en søn, og Herren sagde til mig: Kald ham "rov-rap", "snar-bytte;"

4 thi førend drengen kan raabe: "Min fader og min moder!" skal man bortføre Damasks styrke og Samarias bytte for Assurs konges aasyn.

5 Herren talede endvidere til mig og sagde:

6 Fordi dette folk foragter Siloas sagte rindende vande og glæder sig ved Rezin og Remaljas søn,

7 se, derfor fører Herren over dem flodens de stærke og vældige vande, kongen af Assyrien og al hans herlighed, og den skal stige over alle sine vandløb og gaa over alle sine bredder;

8 og den trænger ned i Juda, skyller over, gaar, naaer til halsen, og dens udstrakte vinger skulle fylde dit land saa vide, o Immanuel!

9 Støjer kun, i folk! men forfærdes; hører alle fra fjerne lande: Ruster eder, men forfærdes; ruster eder, I skal dog forfærdes;

10 oplægger raad, men de skal blive til intet, taler Ordet, men det skal ikke staa; thi med os er Gud! -

11 Thi saa sagde Herren til mig, da han greb mig med sin haand og lærte mig fra at vandre med sin haand og lærte mig fra at vandre dette folks vej, da han sagde:

12 I skuile ikke kalde alt det sammensværgelse, hvad dette folk kalder sammensværgelse, deler ikke deres frugt, og skjælver ikke;

13 Herren Almægtigste, ham skal i holde hellig, han skal være eders frygt, og han skal være eders rædsel;

14 han skal være til helligdom, men og til anstødssten og forargelses klippe for Israels tvende huse, til snare og garn for Jerusalems indbyggere,

15 saa mange af dem skulle støde an og falde og sønderbrydes, og de skulle besnæres og vorde fangne.

16 Vind vidnesbyrdet ind, og forsegl loven i mine disciple.

17 Jeg vil bie paa Herren, som har skjult sit aasyn for Jakobs hus, og jeg vil vente paa ham.

18 Se, jeg og de børn, Herren har givet mig, ere til tegn og varsel i Israel fra Herren Almægtigste, som boer paa Zions bjerg;

19 og naar de sige til eder: Søger spaakvinder og sandsigere, da hvislende og mumlende, da: "Skal et folk ej søge sin Gud? skal man til de døde for de levende?"

20 Til loven og til vidnesbyrdet! Hvis de ej tale efter dette Ord, de, for hvem ingen morgenrøde er,

21 da skulle de gaa hen fortrykte og hungrige, og naar de hungre, saa vredes de og bande deres konge og deres Gud og se i vejret;

22 og skue de til landet, se, der er trængsel, mulm, en bange dunkelhed, udstødelse i mørke.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66