Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 1ste Kapitel

Profetens Kald

1 Taler af Jeremja Hilkias Søn, en af Præsterne i Anatot i Benjamins Land,

2 til hvem Herrens Ord kom i Judas Konge Josia Amons Søns Dage, i hans trettende Regjeringsaar;

3 og det skete ogsaa i Judas Konge Jojakim Jofias Søns Dage, indtil Enden af Judas Konge Zedekia Josias Søns ellevte Aar, indtil Jerusalem blev ført i Fangenskab i den femte Maaned.

4 Herrens Ord kom til mig saalunde:

5 Førend jeg dannede dig i Moders Liv, kjendte jeg dig, og før du udgik fra Moderhjærte, helligede jeg dig; til en Profet for Folkene har jeg beskikket dig.

6 Men jeg sagde: Ak Herre Gud, se, jeg forstaaer ikke at tale, thi jeg er et Barn.

7 Men Herren sagde til mig: Du maa ikke sige: Jeg er et Barn, thi hvorsomhelst jeg sender dig, skal du gaa, og alt, hvad jeg byder dig, skal du tale;

8 frygt ikke for dem, thi jeg er med dig for at redde dig, varsler Herren.

9 Saa udstrakte Herren sin Haand og rørte ved min Mund, og Herren sagde til mig: Se, jeg har lagt mine Ord i din Mund;

10 se, jeg beskikker dig paa denne Dag over Folk og Riger til at oprykke, nedbryde, fordærve og forstyrre; til at opbygge og til at plante.

11 Saa kom Herrens Ord til mig saaledes: Hvad seer du Jeremja? og jeg sagde: Jeg seer en Mandelstav;

12 og Herren sagde til mig: Du har seet ret; thi jeg vaager over mit Ord, for at udføre det. -

13 Saa kom Herrens Ord anden Gang til mig saalunde: Hvad seer du? Jeg sagde: Jeg seer en sydende Gryde: og dens Forside er fra Nørreleden.

14 Og Herren sagde til mig: Fra Norden skal Ulykken bryde ud over alle Landets Indbyggere.

15 Thi se, jeg kalder alle Rigers Stammer til Nørreleden, varsler Herren, og de skal komme og sætte hver sin Stol ved Indgangen til Jerusalems Porte og mod alle dens Mure trindt omkring og mod alle Judas Stæder!

16 og jeg vil udtale mine Domme over dem for al deres Ondskab, at de har forladt mig, bragt andre Guder Røgelse og tilbedet deres Hænders Gjerninger.

17 Og du skal ombelte dine Lænder, staa op og tale til dem alt, hvad jeg byder dig; du maa ikke skrækkes for dem, at jeg ikke skal strække dig for dem.

18 Men se, jeg gjør dig idag til en fast Stad, Jernpille og Kobbermure for hele Landet mod Judas Konger, dets Fyrster, dets Præster og Landets Folk;

19 og de ville kjæmpe imod dig, men ej faa Magt over dig, thi jeg er med dig, varsler Herren, til at redde dig.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52