Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 21de Kapitel

Spaadom om Jerusalems fald. Raad til Overgivelse.

1 Det Ord, som kom til Jeremja, da Kong Zedekia sendte Paskur Malkias Søn og Præsten Zefanja Magasejas Søn til ham og sagde:

2 Søg dog Herren for os; thi Babels Konge Nebukadrezar kjæmper mod os; maaske Herren vil gjøre mod os efter alle sine underlige Gjerninger, saa han drog bort fra os. -

3 Da sagde Jeremja til dem: Saaledes sige til Zedekia:

4 Saaledes siger Herren, Israels Gud: Se, jeg vender de Krigsvaaben, som er i eders Haand, med hvilke I kjæmpe mod Babels Konge og Kaldæerne, som trænge eder udenfra Murene, og samler dem midt i denne Stad;

5 og selv vil jeg kjæmpe mod eder med udstrakt Haaud og vældig Arm, med Vrede, Harme og stor Fortørnelsez

6 og jeg vil slaa denne Stads Beboere baade Folk og Fæ; de skal dø i en stor Pest;

7 og derpaa, varsler Herren, vil jeg give Judas Konge Zedekia, hans Tjenere, hans Folk og dem, som i denne Stad blive tilbage fra Pesten, Sværdet og Hungeren, i Babels Konges, Nebukadrezars, og i deres Fjenders Vold, i deres Vold, som staa dem efter Livet, og han skal slaa dem med hvasse Sværd, ikke spare, ikke skaane, ikke ynkes over dem. -

B Og til dette Folk skal du sige: Saa siger Herren: Se, jeg forelægger eder Livets Vej og Dødens Vej:

9 Hvo, som bliver i denne Stad, skal dø ved Sværdet og Hungeren og Pesten; men den, som drager ud og falder til Kaldæerne, som trænge eder, skal blive i Live og have sin Sjæl til Bytte;

10 thi jeg har vendt mit Aasyn mod denne Stad til Ulykke, ej til Fromme, varsler Herren; i Babels Konges Haand skal den overgives, og han skal brænde den i Ild. -

11 Og om Judas Konges Hus hører Herrens Ord:

12 Davids Hus! saa siger Herren, dømmer Ret om Morgenen og river plyndret Mand af Undertrykkers Haand, at min Vrede ej skal slaa løs som Ild og brænde, uden at nogen slukker, for eders onde Gjerningers Skyld.

13 Se, jeg er mod dig du Dalbo, Slettens Klippe, varsler Herren, I som sige: Hvem vil stige ned mod os, og hvem gaa ind i vore Boliger?

14 Og jeg vil hjemsøge eder efter eders Idrætters Frugt, varsler Herren, og jeg vil tænde Ild i hendes Skov, og den skal fortære alt omkring hende.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52