Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 26de Kapitel

Jeremja anklages.

1 I Begyndelsen af Judas Konge Jojakim Josias Søns Regjering kom dette Ord saaledes fra Herren:

2 Saa siger Herren: Stil dig i Forgaarden ved Herrens Hus og tal mod alle Judas Stæder, som komme for at tilbede i Herrens Hus, alle de Ord, som jeg byder dig at tale til dem; du maa ikke tage et Ord derfra;

3 maaske de vil høre og omvende sig, hver fra sin onde Vej, saa jeg kan angre det Onde, jeg tænker at gjøre dem for deres onde Idrætter;

4 og du skal sige til dem: Saa siger Herren: Dersom I ikke høre mig, saa J vandre i min Lov, som jeg har forelagt eder,

5 saa I høre efter alle mine Tjeneres, Profeternes, Ord, hvilke jeg sendte eder, tidlig og idelig, og I hørte dem ikke,

6 saa vil jeg gjøre dette Hus som Silo, og denne Stad gjør jeg til en Forbandelse for alle Hedninger paa Jorden.

7 Præsterne, Profeterne og hele Folket hørte Jeremja tale disse Ord i Herrens Hus.

8 Men da Jeremja havde fuldendt at tale alt, hvad Herren havde budet ham at tale til hele Folket, grebe Præsterne, Profeterne og hele Folket ham og sagde: Du skal visselig dø!

9 hvorfor spaaede du i Herrens Navn og sagde: Som Silo skal dette Hus vorde, og denne Stad skal blive øde, uden Indbyggere! og hele Folket stimlede om Jeremja i Herrens Hus.

10 Da Judas Fyrster hørte disse Ord, gik de op fra Kongens Borg til Herrens Hus og satte sig ved Indgangen til Herrens thort.

11 Præsterne og Profeterne sagde da til Fyrsterne og hele Folket saalunde: "Dødsdom over denne Mand! thi han har spaaet mod denne Stad, som I har hørt med eders egne Øren".

12 Men Jeremja sagde saaledes til alle Fyrsterne og hele Folket: Herren har sendt mig til at spaa om dette Hus og denne Stad alle de Ord, som I have hørt;

13 saa bedrer nu eders Veje og eders Idrætter, og hører efter Herren eders Guds Røst! saa vil Herren angre det Onde, som han har talet mod eder;

14 men se, jeg er i eders Vold, gjører med mig, hvad godt og ret er i eders Øjne;

15 dog skal I visselig vide, at dersom I dræbe mig, da bringe I uskyldigt Blod over eder og denne Stad og dens Indbyggere; thi i Sandhed! Herren har sendt mig mod eder til at tale alle disse Ord for eders Øren. -

16 Da sagde Fyrsterne og hele Folket til Præsterne og til Profeterne: "Ingen Dødsdom over denne Mand! thi han har talet til os i Herren vor Guds Navn";

17 "og der rejste sig nogle af Landets Ældste, og de sagde saaledes til hele Folkeforsamlingen:

18 Morastiten Mika spaaede i Judas Konge Ezekias Dage og sagde saaledes til hele Judas Folk: Saa siger Herren Almægtigste: Zion skal pløjes som en Mark og Jerusalem blive Grushobe og Husets Bjerg til Skovhøje.

19 Slog Judas Konge Ezekia og hele Juda ham da plat ihjel? Frygtede han ikke Herren og bad ydmyg for Herrens Ansigt, saa Herren angrede det Onde, han havde talet imod dem? og vi skulde gjøre en stor Ulykke mod vore Sjæle!

20 Der var ogsaa en Mand, som spaaede i Herrens Navn, Uria Semajas Søn fra Kirjat Jearim, og han spaaede mod denne Stad og dette Land aldeles efter Jeremjas Ord.

21 Da Kong Jojakim, alle hans Krigsmænd og alle Fyrsterne hørte hans Ord, søgte Kongen at slaa ham ihjel; men da Uria hørte det, blev han bange, flygtede bort og kom til Ægypten;

22 men Kong Jojakim sendte Mænd til Ægypten, Elnatan Akbors Søn og nogle med ham til Ægypten;

23 og de førte Uria sra Ægypten og bragte ham til Kong Jojakim, han slog ham med Sværdet og kastede hans Lig i Fattiggravene.

24 Dog var Akikam Safans Søns Haand med Jeremja, saa man ikke gav ham i Folkets Vold til at slaa ham ihjel.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52