Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 28de Kapitel

Jeremja og Løgnprofen Hananja

1 I samme Aar, i Begyndelsen af Judas Konge Zedekias Regjering, i den femte Maaned i fjerde Aar, sagde Profeten Hananja Assurs Søn fra Gibeon til mig i Herrens Hus for Præsternes og hele Folkets Øjne saaledes:

2 Saa siger Herren Almægtigste, Israels Gud: Jeg har sønderbrudt Babels Konges Aag;

3 inden to Aars Tid vil jeg føre tilbage til dette Sted alle Kar af Herrens Hus, som Babels Konge Nebnkadnezar har taget fra dette Sted og bragt til Babel;

4 og Judas Konge Jekonja Jojakims Søn og alle Bortførte as Juda, som ere komne til Babel, vil jeg føre tilbage til dette Sted, varsler Herren, thi jeg vil sønderbryde Babels Konges Aag.

5 Men Profeten Jeremja sagde til Profeten Hananja for Præsternes og hele Folkets Øjne, medens de stode i Herrens Hus;

6 Profeten Jeremja sagde nemlig: Sandelig! saa gjøre Herren! Herren stadfæste dine Ord, som du har spaaet om at bringe Karrene af Herrens Hus og hele Fangenskabet tilbage fra Babel til dette Sted.

7 Men hør dog det Ord, som jeg taler for dine og hele Folkets Øren:

8 De Profeter, som har været før mig og dig fra gammel Tid, de har spaaet mange Lande og store Riger Krig, Ulykke og Pest.

9 Profeten, som spaaer Fred, hvis Profetens Ord indtræffer, denne Profet skal kjendes som den, Herren i Sandhed har sendt.

10 Saa tog Profeten Hananja Aaget af Profeten Jeremjas Hals og brød det i Stykker;

11 og Hananja sagde hele Folket i Øjnene: Saa siger Herren: Saaledes vil jeg sønderbryde Babels Konges, Nebukadnezars, Aag inden to Aars Tid fra alle Folks Hals. Men Profeten Jeremja gik sin Vej.

12 Men Herrens Ord kom til Jeremja, efter at Profeten Hananja havde sønderbrudt Aaget af Profeten Jeremjas Hals, saaledes:

13 Gaa og siig saaledes til Hananja: Saa siger Herren: Du har brudt Træaag sønder, men du har gjort Jernaag istedenfor dem;

14 thi saaledes siger Herren Almægtigste, Israels Gud: Jernaag lægger jeg paa alle disse Folks Halse til at tjene Babels Konge Nebukadnezar, og de skal tjene ham; ja endog Markens vilde Dyr giver jeg ham;

15 og Profeten Jeremja sagde til Profeten Hananja: Hør dog Hananja! Herren har ikke sendt dig, og du faaer dette Folk til at stole paa Løgn;

16 derfor, saa siger Herren: Se, jeg skikker dig bort fra Jordens Overflade, i dette Aar skal du dø, thi du har prædiket Affald fra Herren. -

17 Profeten Hananja døde samme Aar i den syvende Maaned.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52