Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 35de Kapitel

Rekabiterne.

1 Det Ord, som kom til Jeremja fra Herren, da Jojakim Josias Søn var Konge i Juda, saalunde:

2 Gaa til Rekabiternes Hus, tal med dem og før dem i Herrens Hus til et af Kamrene og skjænk dem der med Vin.

3 Saa tog jeg Jasanja, en Søn af Jeremja Habazenjas Søn, hans Brødre og alle hans Sønner og hele Rekabiternes Hus,

4 og førte dem til i Herrens Hus til den Guds Mand Hanans, Jigedaljas Søns, Børns Kammer, som er ved Siden af Fyrsternes Kammer, der er over Dørvogteren Magaseja Sallums Søns Kammer ;

5 og jeg satte Skaale fulde af Vin og Bægere for Sønnerne af Rekabiternes Hus og sagde til dem: Drikker Vin!

6 men de sagde: Vi drikke ikke Vin ; thi vor Fader Jonadab Rekabs Søn bød os og sagde: I og eders Sønner maa ikke drikke Vin, saalænge Verden staaer,

7 og Hus maa i ikke bygge, Sæd maa I ikke saae, og Vingaard maa I ikke plante og ikke eje; thi I skal bo i Telte alle eders Dage, for at I kan leve mange Dage paa Jordens Kreds, hvor I er Fremmede;

8 og vi lød vor Fader Jonadab Rekabs Søns Røst i alt, hvad han bød os om ikke at drikke Vin alle vore Dage, hverken vi eller vore Hustruer, Sønner eller Døtre;

9 ikke heller bygge Huse til at bo i, eller have Vingaard eller Mark eller Udsæd;

10 men vi boede i Telte, lød og gjorde i alle Maader, hvad vor Fader Jonadab havde befalet os;

11 men da Babels Konge Nebukadrezar drog op i Landet, sagde vi: Kom lad od gaa til Jerusalem, for Kaldæernes og for Syrernes hær, og saa bosatte vi os i Jerusalem. -

12 Da kom Herrens Ord til Jeremja saaledes:

13 Saa siger Herren Almægtigste, Israels Gud: Gaa og siig til Judas Mænd og Jerusalems Indbyggere: Vil I ikke tage mod Lærdom til at lyde mine Ord, varsler Herren:

14 ved Magt staaer det Ord, som Jonadab Rekabs Søn bød sine Sønner, at de ikke maatte drikke Vin, saa de drikke ikke den Dag idag er, thi de lød deres Faders Bud; men jeg har talet til eder tidlig og idelig, og I hørte ikke efter mig;

15 og jeg sendte alle mine Tjenere, Profeterne, til eder tidlig og idelig og sagde: Vender dog om, hver fra sin onde Vej, gjører gode Gjerninger, gaaer ikke efter fremmede Guder, saa I tjene dem, men boer i Landet, som jeg har givet eder og eders Fædre, men I laante mig ikke Øre og lad mig ikke;

16 ja, Jonadab Rekabs Søns Børn holdt deres Faders Bud, som han havde budet dem, men dette Folk hører ikke efter mig.

l7 Derfor, saa siger Herren, Gud Almægtigste, Israels Gud: Se, jeg fører over Juda og alle Jerusalems Indbyggere al den Ulykke, jeg har talet over dem, fordi jeg har talet til dem, og de hørte ikke; jeg kaldte ad dem, og de svarede ikke. -

15 Men til Rekabiternes Hus sagde Jeremja: Saa siger Herren Almægtigste, Israels Gud: Fordi I lød eders Faders, Jonadabs, Bud, holdt alle hans Befalinger og gjorde efter alt, hvad han havde budet eder,

19 derfor - saa siger Herren Almægtigste, Israels Gud - skal der ikke fattes Jonadab Rekabs Søn en Mand, som staaer for mit Aasyn alle Dage.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52