Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 37te Kapitel

Jeremja i fængsel. Hans hemmelige Samtale med Kongen.

1 Kong Zedekia Josias Søn blev Konge istedenfor Konja Jojakims Søn, og ham satte Babels Konge Nebukadrezar til Konge i Judas Land;

2 men han, hans Tjenere og Landets Folk hørte ikke efter Herrens Ord, som han talede ved Profeten Jeremja;

3 dog sendte Kong Zedekia Jukal Selemjas Søn og Præsten Zefanja Magasejas Søn til Profeten Jeremja og lod sige: "Bed dog for os til Herren, vor Gud!"

4 og Jeremja gik ind og ud blandt Folket, thi man havde ikke sat ham i Fangsel;

5 og Fasraos Hær var draget ud fra Ægypten, og Kaldæerne, som belejrede Jerusalem, hørte Rygtet om dem, og de droge op fra Jerusalem. -

6 Saa kom Herrens Ord til Profeten Jeremja saaledes:

7 Saa siger Herren Israels Gud: Saaledes skal I sige til Judas Konge, som sendte eder til mig for at adspørge mig: Se, Faraos Hær, som drog ud eder til Undsætning, drager tilbage til sit Land, til Ægypten;

8 og Kaldæerne vende tilbage, kjæmpe mod denne Stad, de tage den og afbrænde den.

9 Saa siger Herren: I maa ikke bedrage eder selv og sige: Kaldæerne drage visselig bort fra os; thi de vil ikke drage bort;

10 thi slog I endog hele Kaldæernes Hær, som kjæmper mod eder, og der blev kun Saarede tilbage blandt dem, skulde de dog rejse sig, hver i sit Telt, og brænde denne Stad med Ild.

11 Da Kaldæernes Hær var draget op fra Jerusalem for Faraos Hærs Skyld,

12 gik Jeremja ud fra Jerusalem for at vandre til Benjamins Land for at slippe derfra blandt Folket;

13 men som han var i Benjamins Port, var der en Vagtmester, hans Navn var Jiria, en Søn af Hananjas Søn Selemja, og han greb Profeten Jerernja og sagde: "Du vil falde fra til Kaldæern!"

14 Men Jeremja sagde: "Det er Løgn, jeg vil ikke falde fra til Kaldæerne«; men han hørte ham ikke, Jiria greb Jeremja og førte ham for Fyrsterne.

15 Fyrsterne forbitredes paa Jeremja, slog ham, satte ham i Fangehuset, i Skriveren Jonatans Gaard, thi den havde de gjort til Fangebur;

16 ja Jeremja kom endog i Hullet og det nede i Kjælderen, og der sad Jeremja mange Dage. -

17 Saa sendte Kong Zedekia Bud og hentede ham, og Kongen adspurgte ham hemmelig i sit Hus og sagde: Har du ikke et Ord fra Herren? og Jeremja sagde: Jo! og, sagde han, du skal gives i Babels Konges Haand!

18 Og Jeremja sagde til Kong Zedekia: Hvad har jeg syndet imod dig, dine Tjenere og dette Folk, at I har sat mig i Fangeburet?

19 hvor er eders Profeter henne, som har spaaet eder og sagt: Babels Konge skal ikke komme mod eder og dette Land!

20 Men nu, hør dog, min Herre Konge, lad dog min ydmyge Bøn komme for dit Aasyn, og før mig ikke tilbage i Skriveren Jonatans Hus, at jeg ikke der skal sætte Livet til.

21 Saa bød Kong Zedekia, at forvare Jeremja i Forgaarden ved Vagtstuen, og give ham daglig en Brødskive fra Bagergaden, indtil der ikke var mere Brød i Byen. Saa sad Jeremja i Forgaarden ved Vagtstuen.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52