Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 39te Kapitel

Jerusalems Fald.

1 Da Jerusalem var indtaget - i Judas Konge Zedekias niende Aar i den tiende Maaned, var Babels Konge Nebukadrezar og hele hans Hær nemlig kommet for Jerusalem, og de belejrede den,

2 og i Zedekias ellevte Aar paa jden niende Dag i den fjerde Maaned blev Staden erobret -

3 kom alle Babels Konges Høvsdinger og satte sig i Mellemporten, Nergal-Sarezer, Samgar-Nebu, Overkammerherren Sarskim, Hofpræsten Nergal-Sarezer og alle Babels Konges øvrige Høvdinger,

4 og da Jusdas Konge Zedekia og alle hans Krigsmænd saae dem, flygtede de og drog ud af Staden om Natten paa Vejen til Kongens Have, gjennem Porten mellem begge Murene, og han drog paa Vejen til den flakke Ørk.

5 Men Kaldæernes Hær forfulgte dem, naaede Zedekia i Jerikos flakke Ørk, toge ham og førte ham op til Babels Konge Nebukadnezar til Ribla i Hamats Land, og der afsagde han Dom over ham;

6 Babels Konge henrettede Zedekias Børn i Ribla for hans Øjne, og Babels Konge henrettede alle Judas Ædelbaarne,

7 saa blindede han Zedekias Øer og bandt ham med to Kobberlænker for at føre ham til Babel;

8 men Kongens Gaard og Folkets Huse brændte Kaldæerne af, og Jerusalems Mure rev de ned;

9 og Levningen af Folket, som var bleven tilbage i Staden, de Frafaldne, som vare affaldne til ham, og hele Levningen af Folket, som var tilbage, bortførte Øversten for Livvagten Nebuzaradan til Babel;

10 men af Fattigfolk, som ikke havde det mindste, lod Øversten for Livvagten, Nebuzaradan, nogle blive tilbage i Judas Land, og samme Dag gav han dem Vingaarde og Agre.

11 Men Babels Konge Nebukadrezar gav den Befaling om Jeremja ved Øversten for Livvagten Nebuzaradan:

12 Tag ham og fast dit Øje paa ham, og du maa ikke gjøre ham det mindste Ondt, men som han taler til dig, saa skal du gjøre med ham.

13 Saa sendte Øversten for Livvagten Nebuzaradan, Overkammerherren Nebusazban og Hofpræsten Nergal-Sarezer og alle Babels Konges Stormænd;

14 og de sendte Bud og hentede Jeremja fra Forgaarden ved Vagtstuen og gav ham til Gedalja, en Søn af Safans Søn Akikam, for at føre ham hjem, og saa boede han i Folkets Midte.

15 Herrens Ord var kommet til Jeremja, da han var indesluttet i Forgaarden ved Vagt Stuen saaledes:

16 Gaa og siig til Kusiten Ebed-melek: Saa siger Herren Almægtigste, Israels Gud: Se, jeg fører mine Ord over denne Stad til Ulykke og ikke til Fromme, og det skal ske for dit Ansigt paa denne Dag;

17 men jeg vil frelse dig samme Dag, varsler Herren, du skal ikke overgives i de Mænds Haand, for hvis Aasyn du frygter;

18 thi jeg vil redde dig, for Sværdet skal du ikke falde, og dit Liv skal vorde dig som Bytte, fordi du forlod dig paa mig, varsler Herren.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52