Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 40de Kapitel

Jeremja og Cedalja

1 Det Ord, som kom til Jeremja fra Herren, efterat Øversten for Livvagten Nebuzaradan havde løsladt ham fra Rama. Dengang han hentede ham, var han bunden med Haandlænker mellem alle Fangne af Jerusalem og Juda, som bortførtes til Babel.

2 Øversten for Livvagten hentede nemlig Jeremja og sagde til ham: "Herren din Gud har udtalt denne Ulykke over dette Sted;

3 Herren bragte den og gjorde, som han havde sagt; thi I havde syndet mod Herren, og ikke hørt efter hans Røst; saa kom dette Ord over eder;

4 men se, nu løser jeg dig denne Dag af Lænkerne om din Haand; synes du godt om at komme med mig til Babel, saa kom, og jeg vil fæste mit Øje paa dig; men synes du ilde om at komme med mig til Babel, saa lad det være; se, hele Landet er dig aabent; hvorhen du synes, det er godt og ret at vandre, drag derhen."

5 Endnu svarede han ikke. "Saa vend tilbage til Gedalja, en Søn af Safans Søn Akikam, som Babels Konge har betroet Judas Stæder; bliv hos ham i Folkets Midte, eller drag hen allensteds, hvor det synes dig ret at vandre"! Saa gav Øversten for Livvagten ham Tæring og Gaver og lod ham fare.

6 Saa kom Jeremja til Mizpa til Gedalja Akikams Søn, og han blev hos ham midt iblandt Folket, som var tilbage i Landet.

7 Da alle Høvdinger for Hærene, som var i Marken, de og deres Mænd hørte, at Babels Konge havde sat Gedalja Akikams Søn over Landet og betroet ham Mænd, Kvinder,

8 Børn og dem af de Ringe i Landet, som ikke vare bortførte til Babel, kom de til Mizpa til Gedalja, nemlig Ismael Netanjas Søn, Johanan og Jonatan Sønner af Karea, Seraja Tankumets Søn, Netofatiten Efajs Sønner og Jezanja Magakatis Søn, de og deres mænd.

9 Og Gedalja, Søn af Safans Søn Akikam, tilsvor dem og deres Mænd og sagde: "Frygter ikke for at tjene Kaldæerne, bliver i Landet og tjener Babels Konge, saa vil det gaa eder godt;

10 og se, jeg bliver i Mizpa for at opvarte Kaldæerne, som komme til os, men indsamler I Vin, Frugt, Olie, nedlægger det i eders Gjemmer og boer i eders Stæder, som I tage i Besiddelse."

11 Da alle Jøderne, som vare i Moab, blandt Ammoniterne, i Edom og i alle Lande, ogsaa hørte, at Babels Konge havde skjænket Juda en Levning, og at han havde sat Gedalja, en Søn af Safans Søn Akikam, over dem,

12 vendte alle Jøder tilbage fra alle de Steder, hvor de vare adspredte, og de kom til Judas Land til Gedalja i Mizpa, og de indsamlede overmaade megen Vin og Frugt.

13 Men Johanan Kareas Søn og alle Høvdinger for Herren, som stod i Marken, kom til Mizpa til Gedalja,

14 og de sagde til ham: "Veed du for vist, at Bagalis, Ammoniternes Konge, har sendt Ismael Netanjas Søn for at slaa dig ihjel"; men Gedalja Akikams Søn troede dem ikke;

15 og Johanan Kareas Søn sagde hemmelig til Gedalja i Mizpa: "Lad mig dog gaa hen og slaa Ismael Netanjas Søn ihjel, og ingen skal vide det; hvorfor skulde han slaa dig ihjel, og alle Jøder, som ere samlede om dig skulde adspredes, og Judas Levning gaa til Grunde«?

16 Men Gedalja Akikams Søn sagde til Johanan Kareas Søn: "Du maa ikke gjøre denne Gjerning, thi du lyver Ismael paa".

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52