Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 41de Kapitel

Ismael dræber Gedalja

1 I syvende Maaned kom Ismael, en Søn af Elisamas Søn Netanja, af Kongeslægt, og med ham Kongens Stormænd og ti Mand til Mizpa til Gedalja Akikams Søn, og der spiste de sammen i Mizpa.

2 Men Ismael Netanjas Søn rejste sig og de ti Mand, som vare med ham, og de slog Gedalja, en Søn af Safans Søn Akikam, ihjel og dræbte ham, som Babels Konge havde sat over Landet;

3 og alle Jøderne, som vare hos ham, hos Gedalja nemlig i Mizpa, og alle Kaldæer, som fandtes der, Krigsfolkene nemlig, dem slog Ismael ihjel.

4 Anden Dagen efter at han havde slaaet Gedalja ihjel, og ingen vidste det,

5 kom der Mænd fra Sikem, Silo og Samaria, 80 Mand; Skjæget havde de raget, sønderrevet Klæderne og slænget sig, og de havde Madoffer og Virak i deres Haand for at bringe det til Herrens Hus.

6 Da gik Ismael Netanjas Søn dem imøde fra Mizpa, og som han gik, saa græd han, og da han mødte dem, sagde han til dem: Kommer til Gedalja Akikams Søn!

7 Men da de kom midt i Staden myrdede Ismael Netanjas Søn dem midt ned i Vandgraven, han og de Mænd, som vare med ham,

8 Men der fandtes ti Mænd mellem dem, som sagde til Ismael: Slaa os ikke ihjel, thi vi har skjulte Skatte paa Marken: Hvede og Byg, Olie og Honning; saa lod han dem være og slog dem ikke ihjel mellem deres Brødre.

9 Den Vandgrav, hvori Ismael kastede de Mænds Lig, som han havde slaaet ihjel for Gedaljas Skyld, det er den samme, som Kong Asa havde ladet gjøre for Israels Konge Baesas Skyld. Den fyldte Ismael Netanjas Søn med Slagne. -

10 Saa bortførte Ismael hele Folkelevningen, som var i Mizpa, som Fanger: Kongens Døtre og hele Folket, som var tilbage i Mizpa, over hvilke Øversten for Livvagten, Nebuzaradan, havde sat Gedalja Akikams Søn, og Ismael Netanjas Søn bortførte dem, og han gik for at drage over til Ammoniterne.

11 Da Johanan Kareas Søn og alle Høvdinger for Herren, som vare hos ham, hørte al den Ulykke, Ismael Netanjas Søn havde gjort,

12 toge de alle Mænd og gik for at kjæmpe mod Ismael Netanjas Søn, og de traf ham ved de store Vande i Gibeon.

13 Men da alt Folket, som var hos Ismael, saae Johanan Kareas Søn og alle Høvdinger over Herren, som var med ham, bleve de glade,

14 og hele Folket, som Ismael havde bortført fra Mizpa, drejede da om, vendte tilbage og gik til Johanan Kareas Søn;

15 men Ismael Netanjas Søn slap med otte Mand fra Johanan og gik til Ammoniterne.

16 Saa tog Johanan Kareas Søn og alle Høvdinger over Hæren, som var med ham, hele Folkelevningen fra Mizpa, som han havde taget tilbage fra Ismael Netanjas Søn, efterat han havde slaaet Gedalja Akikams Søn ihjel, Mænd, Krigsfolk, Kvinder, Børn og Hofmænd, hvilke han førte tilbage fra Gibeon,

17 og de drog og forbleve i Kimhams Herberg, som er ved Siden af Betlehem, for at de kunde drage og komme til Ægypten,

18 for Kaldæernes Skyld, thi de frygtede for dem, fordi Ismael Netanjas Søn havde dræbt Gedalja Akikams Søn, som Babels Konge havde sat over Landet.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52