Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 43de Kapitel

Jeremja føres til Ægypten

1 Da Jeremja havde sluttet med at tale til hele Folket alle Herren deres Guds Ord, som Herren deres Gud havde sendt ham med til dem, alle disse Ord nemlig,

2 sagde Asarja Hosajas Søn og Johanan Kareas Søn samt alle stovte Mænd, de sagde nemlig til Jeremja: Du prædiker Løgn! Herren vor Gud har ikke sendt dig til os for at sige: I skal ikke vandre ind i Æghpten for at være fremmede der;

3 men Baruk Nerias Søn har ægget dig mod os for at give os Kaldæerne i Vold; til at slaa os ihjel og føre os bort til Babel. -

4 Saa hørte da Johanan Kareas Søn og alle Høvdinger for Hæren og hele Folket ikke efter Herrens Røst om at blive i Judas Land;

5 men Johanan Kareas Søn og alle Høvdinger for Hæren tog hele Levningen af Juda, som var vendt tilbage fra alle Hedninger, de vare udstødte til, for at gjæste i Judas Land,

6 Mænd, Kvinder og Smaabørn, Kongens Døtre og alle de Sjæle, som Øversten for Livvagten Nebuzaradan havde ladet blive hos Gedalja, en Søn af Akikam Safans Søn, samt Profeten Jeremja og Baruk Nerias Søn;

7 og de vandrede ind i Ægyptens Land; thi de havde ikke hørt efter Herrens Røst, og de kom til Takpankes.

8 Saa kom Herrens Ord til Jeremja i Takpankes saaledes:

9 Tag store Stene i din Haand og sank dem i Æltet i Teglværket, som er ved Indgangen til Faraos Hus i Takpankes, for Judas Mænds Øine;

10 og du skal sige til dem: Saa siger Herren Almægtigste, Israels Gud: Se, jeg skikker og henter min Tjener Babels Konge Nebukadrezar og jeg vil sætte hans Kongestol over disse Stene, som jeg har sænket, og han skal brede sit kostelige Tæppe over dem;

11 og han skal rykke ind og slaa Ægyptens Land, de, som ere Døden hjemfaldne, skal blive Dødens, de, som ere Fangenskabet hjemfaldne, vorde fangne, og de, som ere Sværdet hjemfaldne, blive Sværdets;

12 og jeg vil stikke Ild paa Ægyptens Gudehuse, han skal brænde dem af og føre dem i Fangenskab, svøbe Ægyptens Land om sig, som Hyrden svøber sig i sin Kappe, og drage ud derfra med Fred ;

13 Støtterne i Solborg i Ægyptens Land skal han nedbryde og nedbrænde Ægyptens Gudehuse.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52