Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 45de Kapitel

Jeremja trøster Baruk.

1 Det Ord, som Profeten Jeremja talede til Baruk Nerias Søn, da han skrev disse Ord i Bogen efter Jeremjas Mund i Judas Konge Jojakim Josias Søns fjerde Aar, og sagde:

2 Saaledes siger Herren, Israels Gud, om dig Baruk;

3 Du sagde: Ve mig dog! Herren har lagt Sorg til min Smerte, træt er jeg af mit Suk, og Hvile finder jeg ej! -

4 Saaledes skal du sige til ham: Saa siger Herren: Se, hvad jeg har bygget, maa jeg nedbryde; hvad jeg har plantet, maa jeg oprykke, ja hele dette Land!

5 og du søger dig store Ting ; søg dem ej! thi se, jeg bringer Ulykke over alt Kjød, varsler Herren, men dig skjænker jeg din Sjæl som Bytte allensteds, hvorhen du vandrer.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52