Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Spaadomme mod fremmede folk.

Det 47de Kapitel

Mod Filisterne

1 Det Herrens Ord, som kom til Profeten Jeremja, om Filisterne, førend Farao havde slaaet Gaza.

2 Saa siger Herren: Se, Vande stige op fra Norden og blive en oversvømmende Strøm, de oversvømme Landet og, hvad der fylder det, Staden og dens Indbyggere; da skrige Mennesker, og alle Landets Beboere hyle;

3 for Lyden af hans Gangeres Hovslag, for Rumlen af hans Vogne, og Raslen af hans Hjule se Fædre sig ikke om efter Børnene, for de lade Hænderne synke;

4 over den Dag, der kommer, til at ødelægge alle Filister, til at udrydde hver Hjoelper, der er tilbage for, Tyrus og Sidon, thi Herren ødelægger Filisterne, Levningen af Kastors Ø;

5 skaldet vorde Gaza; Askalon, deres sidste Dalstad, udslettet! Hvorlænge vil du dig flænge?"

6 Vel du Herrens Sværd, hvornaar vil du hvile? far i din Balg, til Ro, stille!

7 Hvorledes kunde du hvile, da Herren har givet Befaling; til Askalon og til Havets Strand, der har han beskikket det!

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52