Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

2. Spaadomme mod Jerusalem og det jødiske Folk.

Det 11de Kapitel.

Fortsættelse

1 Saa hævede Aanden mig og førte mig til østre Port ved Herrens Hus, som vender mod Østen, og se, ved Indgangen til Porten var der 25 Mænd, og jeg saae mellem dem Jasanja Assurs Søn og Pelatja Benajas Søn, Folkets Fyrster,

2 og han sagde til mig: Menneskesøn! det er de Mænd, som finde paa Uret og give slette Raad i denne Stad;

3 som sige: "Det er ikke saa nær, at vi skulle bygge Huse; hun er Gryden, vi er Sulet".

4 Derfor, spaa mod dem, spaa Menneskesøn!

5 Saa faldt Herrens Aand paa mig, og han sagde til mig: Siig: Saa siger Herren: Saaledes har I, Israels Hus, sagt, men eders Aands Opdigtelser kjender jeg!

6 I har gjort eders Slagne mange i denne Stad; I har fyldt dens Gader med Slagne.

7 Derfor, saa sagde Gud Herren: Eders Slagne, som I har lagt midt i hende, de er Sulet, og hun er Gryden, men eder skal man føre ud derfra.

8 Sværdet skal I frygte, Sværdet vil jeg føre over eder, varsler Gud Herren;

9 jeg vil føre eder ud midt af den, overgive eder i Fremmedes Vold, og holde Dom over eder;

10 for Sværdet skal I falde, paa Israels Grændser vil jeg dømme eder, saa I skal forstaa, at jeg er Herren!

11 hun skal ikke blive eder en Gryde og I Sulet midt i hende; paa Israels Grændser vil jeg dømme eder;

12 saa I skal faa at vide, at jeg er Herren, efter hvis Bud I ikke vandrede, og mine Love har I ikke opfyldt, men I har gjort efter de Hedningers Love, som vare trindt om eder.

13 Men det skete, da jeg spaaede, at Pelatja Benajas Søn døde, og jeg faldt paa smit Ansigt, raabte med høj Røst og sagde: Ak Herre Gud! Vil du gjøre det af med Israels Levning; -

14 "Saa kom Herrens Ord til mig saalunde:

15 Menneskesøn! dine Brødre, dine Brødre, Mændene af din Slægt, hele Israels Hus, det er alle dem, til hvem Jerusalems Indbyggere sagde: Fjerner eder fra Herren! er dette Land givet til Ejendom.

16 Siig derfon: Saa sagde Gud Herren: Derfor har jeg fjernet dem blandt Hedningerne, og derfor har jeg spredt dem i Landene, for at jeg kan være dem en føje Stund en Helligdom i Landene, hvorhen de ere komme.

17 Siig derfor: Saa sagde Gud Herren: Jeg vil samle eder fra Folkene og sanke eder af Landene, hvor I ere spredte, og jeg vil give eder Israels Land.

18 De skal komme derhen og bortskaffe alle dens Afskyeligheder og Vederstyggeligheder derfra;

19 og jeg vil give dem eet Hjærte og give en ny Aand i eders Indre, og jeg vil borttage Stenhjærtet af deres Kjød og give dem et Hjærte af Kjød,

20 for at de kan vandre i mine Bud, bevare mine Love og holde dem; og de skal blive mig et Folk, og jeg vil være dem en Gud;

21 men de, hvis Hjærte vandrer efter Afskyeligheders og Vederstyggeligheders Hjærte, deres Vej lægger jeg paa deres Hoved, varsler Gud Herren.

22 Saa hævede Tordenenglene deres Vinger og Hjulene i Forbindelse med dem, og Israels Guds Herlighed var ovenover dem;

23 og Herrens Herlighed steg op midt ud af Staden og stod over Bjerget østenfor Staden;

24 men Aanden opløftede mig og førte mig til Kaldaea til de Bortførte, i Synet i Guds Aand, og Synet, jeg havde seet, svandt højt over mig,

25 men jeg talede til de Bortførte alle Herrens Ord, som han havde ladet mig se.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48