Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

2. Spaadomme mod Jerusalem og det jødiske Folk.

Det 15de Kapitel.

Vintræet.

1 Saa kom Herrens Ord til mig saaledes:

2 Menneskesøn! hvad er Vintræet mere end alle Træer, end Kvisten, der var blandt Skovens Træer?

3 Tager man deraf Træ til at gjøre et Arbejde af, tager man deraf en Nagle til at hænge al Slags Redskaber paa?

4 Se, Ilden gives det til Næring, Ilden fortærer begge dets Ender, og dets Midte gaaer i Brand, mon det duer til noget Arbejde?

5 Se, medens det var helt, gjordes intet Arbejde deraf, hvor meget mindre vil det da, naar Ilden har fortæret det og det er forbrændt, endnu kunne anvendes til Arbejde?

6 Derfor saa sagde Gud Herren: Ligesom Vintræet er blandt Skovens Træer, som jeg giver Ilden til Næring, saaledes har jeg hengivet Jerusalems Indbyggere;

7 og jeg vil sætte mit Ansigt mod dem; af Ilden ere de udgangne, men Ilden skal fortære dem, at I maa erkjende, at jeg er Herren, naar jeg sætter mit Ansigt imod dem;

8 og jeg vil lægge Landet øde for deres Troløshed, varsler Gud Herren.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48