Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

1. Profetens Kald og vielse.

Det 2det Kapitel.

Ezekiels Kald.

1 Han sagde til mig: Menneskesøn! staa paa dine Fødder, saa vil jeg tale med dig;

2 og en Aand kom i mig, da han talede til mig; han stillede mig paa mine Fødder, og jeg hørte ham, som samtalede med mig.

3 Han sagde til mig: Menneskesøn! jeg sender dig til Israels Børn, til gjenstridige Hedninger, som har sat sig op imod mig; de og deres Fædre har brudt med mig lige indtil denne Dag;

4 Børn med haarde Pander og forstokkede Hjærter, til dem sender jeg dig, og du skal sige til dem: Saa siger Gud Herren:

5 Og de, enten de ville høre eller lade det være, - thi de er et gjenstridigt Hus - skal vide, at en Profet er midt iblandt dem;

6 men du, Menneskesøn! frygt ikke for dem, og frygt ikke for deres Ord, skjøndt de ere dig Nælder og Torne, og du boer hos Skorpioner, frygt ej for deres Ord og ræddes ej for deres Ansigt, thi de er et gjenstridigt Hus;

7 og du skal tale mine Ord til dem, enten de ville høre eller lade det være, thi gjenstridige ere de. -

8 Men du, Menneskesøn! hør, hvad jeg taler til dig: Vær ikke gjenstridig som det gjenstridige Hus! luk op din Mund, og æd, hvad jeg giver dig!

9 og jeg saae, og se, en Haand var udrakt til mig, og se, i den var en Bogrulle,

10 og han rullede den op for mig, og den var beskreven for og bag, og der var skrevet i den: Suk, Ak og Ve!

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48