Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

3. Spaadomme mod Nabofolkene

Det 25de Kapitel.

Mod Ammoniter, Moabiter, Edomiter og Filister

1 Saa kom Herrens Ord til mig saaledes:

2 Menneskesøn! vend dit Ansigt mod Ammons Børn og spaa mod dem

3 og siig til Ammons Børn: Hører Gud Herrens Ord: Saa sagde Gud Herren: Fordi du sagde: Hejda! om min Helligdom, fordi den var vanhelliget, og om Israels Land, fordi det var lagt øde, og om Judas Hus, fordi de gik i Fangenskab,

4 se, derfor vil jeg give Østens Sønner dig til Arv, de skal opstille deres Folde i dig, sætte Bo i dig, de skal fortære din Frugt og drikke din Mælk;

5 og jeg vil gjøre Rabba til en Kamelstald og Ammons Børn til en Faaresti, for at I skal forstaa, at jeg er Herren.

6 Thi saa sagde Gud Herren: Fordi du klappede i Haand og sprang paa Ben og glædede dig i Sjælen ved al din Haan mod Israels Land:

7 se, derfor udrækker jeg min Haand mod dig, giver dig til Folkebytte, udsletter dig af Folketal, udrydder dig af Landene, gjør dig til intet, saa du skal forstaa, at jeg er Herren.

8 Saa sagde Gud Herren: Fordi Moab og Se-ir sagde: Se, Judas Hus er som alle Hedningerne,

9 se, derfor aabner jeg Moabs Sider fra Stæderne, fra deres Grændsestæder, Landets Pryd, Bet Jesimot, Ba-al Meon og Kirjatama,

10 for Østens Sønner, der kom over Ammons Børn, hvem jeg gav dem til Arv, for at Ammoniterne ikke skulde mindes iblandt Folkene;

11 og jeg vil holde Dom over Moab, saa at de skal forstaa, at jeg er Herren.

12 Saa sagde Gud Herren: Fordi Edom tog svær Hævn over Judas Hus og gjorde sig skyldig ved at hævne sig paa dem ;

13 derfor, saa sagde Gud Herren, udrækker jeg min Haand mod Edom, udrydder deraf Folk og Fæ, gjør den til en Ørk fra Teman af, og til Dedan skulle de falde for Sværdet;

14 og jeg vil øve min Hævn over Edom ved mit Folk Israels Haand, og de skal handle med Edom efter min Vrede og min Harme, saa at de skal lære min Hævn at kjende, varsler Gud Herren.

15 Saa sagde Gud Herren: Fordi Filisterne handlede i Hævn og hævnede sig svært med Haan i Hu, til Ødelæggelse med evigt Fjendskab,

16 derfor saa sagde Gud Herren: Se, jeg udrækker min Haand mod Filisterne, ødelægger Kreterne og lægger det Overblevne af Havets Strand øde,

17 og jeg vil øve svarlig Hævn over dem med Forbitrelsens Tugtelser, saa de skal forstaa, at jeg er Herren, naar jeg øver min Hævn paa dem.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48