Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

3. Spaadomme mod Nabofolkene

Det 27de Kapitel.

Klagesang over Synd.

1 Saa kom Herrens Ord til mig saalunde:

2 Ou Menneskesøn! stem op en Klagesang over Tyrus,

3 og du skal sige til Tyrus, som boer ved Havets Havne, Folkenes Handelsplads ved de mange Kyster: Saa sagde Gud Herren: Tyrus, du har sagt: Jeg er en fuldkommen i Skjønhed;

4 i det store Havs Hjærte er dine Grændser, dine Bygmestre fuldendte din Skjønhed;

5 af Senirs Fyrr byggede de dig hele den dobbelte Opklædning, Cedre toge de fra Libanon til at gjøre dig Mast;

6 af Eg fra Basan gjorde de dig Aarer, Rorbænke af Filsben indlagt i Buxbom fra Kittims Øer;

7 baldyret Bomuld fra Ægypten vare dine Sejl for at være dig til Mærke; af blaat Uldent og Purpur fra Elisas Kyster var dit Solfejl.

8 Sidons og Arvads Indbyggere vare dine Morkarle, dine Vise, o Tyrus, vare hos dig, de vare dine Styrmænd;

9 Gebals Ældste og dens Vise vare hos dig til at kjolhale for dig; alle Havets Skibe og deres Søfolk vare hos dig for at drive Handel med dig ;

10 Perser Lyder og Libyer vare Krigsmænd i din Hær; Skjold og Hjelm ophængte de i dig, de gave dig Glands;

11 Arvads Sønner og din Hær var paa dine Mure trindt omkring, de vare Kjæmper paa dine Taarne, deres Vaabenskjolde hængte de paa dine Mure trindt omkring; de fuldendte din Skjønhed.

l2 Tarfis handlede med dig med mange Varer af alle Slags; med Sølv, Jern, Tin og Bly betalte de, hvad du overlod dem;

13 Javam Tubal og Mesek vare dine Kjøbmænd, Menneskesjæle og Kobberkar gav de dig i Tusk;

14 af Togarmas Hus betalte de med Heste, Ryttere og Mulæsler, hvad du overlod dem;

15 Dedans Sønner vare dine Kræmmere, mange Kyster drev Mellemhandel ved dig; Filsben og Ibenholt gave de i Betaling;

16 Syrien handlede med dig for dine mange Arbejder ; Karbunkel Purpur, Broderier, fint Linned, Koraller og Rubiner gav de dig for, hvad du overlod dem;

17 Juda og Israels Land var dine Kjøbmænd Hvede fra Minnit, føde Kager, Honning Olie og Balsam gav de dig i Tusk;

18 Damask drev Handel med dig for dine mange Arbejder og de mange Varer af alle Slags, med Vin fra Helbon og hvideste Uld;

19 Vedan og Javan bragte paa dit Marked fra Ussal; Jernfang, Kasia og Kalmus fik du i Tusk;

20 Dedan handlede med dig med vide Ridedækkener;

21 Arabien og alle Kedars Fyrster drev Mellemhandel ved digz med fede Lam, Væddere og Bukke handlede de med dig;

22 Kjøbmænd fra Saba og Ragma handlede med dig; det Fortrinligste af al Slags Røgelse, alle Slags Ædelstene og Guld gav de for, hvad du overlod dem;

23 Haran, Kanna og Eden, Kjøbmænd fra Saba, Assyrien, Kilmad drev Handel med dig ;

24 de handlede med dig med kostbare Varer; Kapper af blaat Uldent og stukket Arbejde og Kister med Damask, snørede med Snøre og af Cedertræ, var i din Handel;

25 Skibe fra Tarsis foer i din Handel, du fyldtes og blev overmaade mægtig i det store Havs Hjærte.

26 Gjennem vældige Vande førte dine Roere dig; en Østenstorm knuste dig i det store Havs Hjærte.

27 Dit Gods og dine Varer, din Handel, dine Søfolk, dine Styrmænd, dine Kjølhalere og dine Krammere, alle dine Krigsfolk, som vare i dig, med hele din Skare, som var i dig, skal styrte i det store Havs Hjærte paa dit Falds Dag; erd

28 Lyden af dine Styrmænds Raab skulle Forstæderne skjælve;

29 og alle, som færdes ved Aarerne, Skibsfolkene, alle Styrmaend paa Havet skulle stige fra Borde; de stande til Land;

30 og de skulle lade deres Røst høre over dig, raabe bitterlig, kaste Støv paa deres Hovedet og vælte sig i Aske;

31 og for din Skyld skulle de rage sig skaldede, ombelte sig med Sørgedragt, græde over dig med Sjæls Bitterhed, med bitter Sorg ;

32 og deres Sønner skal istemme Sørgesang over dig og klage over dig: Hvo er som Tyrus, saa tys midt i Havet!

33 Da dine Varer gik til Søs, mættede du mange Folk, ved dit meget Gods og din Handel gjorde du mange Landkonger rige;

34 den Stund, du knustes bort fra det store Hav i de dybe Vande, faldt din Handel og hele din Skare i dig;

35 alle Kystboere forfærdes over dig, deres Konger gyse saare; deres Aasyn lyner;

36 Kjøbmændene blandt Folkene pibe ad dig ; en Gru er du vorden, og du er ikke smere til i al Evighed.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48