Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

3. Spaadomme mod Nabofolkene

Det 28de Kapitel.

Mod Fyrsten i Tyrus. Mad Sidon. Trøst for Israel.

1 Saa kom Herrens Ord til mig saaledes:

2 Menneskesøn! siig til Fyrsten i Tyrus: Saa sagde Gud Herren: Fordi dit Hjærte hovmodede sig, og du sagde: "Jeg er den Almægtige, paa Guds Stol sidder jeg i det store Havs Hjærte«, og du dog er et Menneske og ikke den Almægtige, og du sætter dit Hjærte som Guds Hjærte;

3 se, du er visere end Daniel, alt det Skjulte dølges dig ikke;

4 ved din Visdom og din Forstand har du skabt dig Styrke, skabt Guld og Sølv i dine Skatkamre;

5 ved din store Visdom i din Handel har du forøget din Magt; saa blev dit Hjærte hovmodigt af din Magt. -

6 Derfor, saa sagde Gud Herren: Fordi du satte dit Hjærte som Guds Hjærte,

7 se, derfor vil jeg føre Fremmede mod dig, grumme Hedninger, og de skal drage Sværdet mod din Visdoms Skjønhed og besmitte din Glands;

8 de skal styrte dig i Graven, og du skal dø de Slagnes Død i det store Havs Hjærte.

9 Vil du da sige din Morder i Øjnene: "Jeg er Gud", da du dog er Menneske og ikke den Almægtige i din Banemands Haand!

10 Uomskaarnes Død skal du dø for Fremmedes Haand, thi jeg har talet, varsler Gud Herren.

11 Saa kom Herrens Ord til mig saalunde:

12 Menneskesøn! istem Klagesang over Kongen i Tyrus, og du skal sige til ham: Saa sagde Gud Herren: Du, som paatrykker Fuldendthed, fuld af Visdom, Fuldkommen i Skjønhed!

13 du var i Eden, Guds Have; alle Ædelstene bedækkede dig: Karneol, Topas og Diamant, Tarsis, Onyx og Jaspis, Safir, Karbunkel og Smaragd og Guld, dine Haandpaukers og Fløjters Arbejde vare hos dig; den Dag, du skabtes, beredtes de.

14 Du var en Tordenengel, som bredte sig og skyggede vidt; jeg satte dig, paa Guds hellige Bjerg var du, du vandrede mellem gloende Stene;

15 fuldkommen var du paa dine Veje fra den Dag, du skabtes, indtil Uretten fandtes hos dig.

16 Ved din store Handel fyldtes dit Indre af Vold, saa du syndede; jeg stødte dig som uren fra Guds Bjerg, jeg ødelagde dig, vidt skyggende Tordenengel, bort fra de gloende Stene ;

17 dit Hjærte hovmodede sig over din Skønhed, du ødelagde din Visdom over din Glands; jeg kastede dig til Jorden, for Kongers Aasyn satte jeg dig til et Spejl.

18 Ved dine mange Misgjerninger, ved Uretten i din Handel besmittede du dine Helligdomme, saa jeg lader en Ild udgaa fra din Midte, som skal fortære dig, og jeg vil gjøre dig til Aske paa Jorden for alle deres Øjne, som se dig;

19 alle dine Kyndinger blandt Folkene forfærdes over dig, du er bleven en Gru, du er ikke mer til evig Tid.

20 Saa kom Herrens Ord til mig saalunde:

21 Menneskesøn! vend dit Aasyn til Sidon og varsel mod den!

22 og du skal sige: Saa sagde Gud Herren: Se, jeg er over dig Sidon, jeg vil indlægge mig Ære midt i dig, saa de skal forstaa, at jeg er Herren, naar jeg holder Dom over den og helliger mig paa den;

23 og jeg vil sende Pest i den og Blod i dens Gader; Slagne skal styrte midt i den for Sværdet mod den fra alle Sider, saa de skal forstaa, at jeg er Herren;

24 og for Israels Hus skal de ikke mere være Torn, som stikker, og Tidsel, som smerter, af alle trindt om dem, som haanede dem, saa de skal forstaa, at jeg er Gud Herren.

25 Saa sagde Gud Herren: Naar jeg samler Israels Hus fra Folkene, blandt hvilke de ere spredte, da vil jeg helliggjøres blandt dem for Hedningernes Øjne, og de skal bo i deres Land, som jeg har givet min Tjener Jakob;

26 og de skal bo trygt i det, bygge Huse, plante Vingaarde og bo tryggelig, medens jeg holder Dom over alle, som haanede dem trindt omkring fra, saa de skal forstaa, at jeg er Herren, deres Gud.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48