Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

3. Spaadomme mod Nabofolkene

Det 29de Kapitel.

Spaadomme om Ægyptens Erobring af Nebukadnezar.

1 I tiende Aar, den tolvte i tiende Maaned, kom Herrens Ord til mig saalunde:

2 Menneskesøn! vend dit Aasyn mod Ægyptens Konge Farao, varsel mod ham og hele Ægypten,

3 tal og siig: Saa sagde Gud Herren: Se, jeg er over dig Farao, Ægyptens Konge, Storkrokodil, som ligger midt i sine Strømme, som sagde: Strømmen er min, for jeg har skabt mig den.

4 Men jeg vil lægge Krage i dine kjæver, lade Fiskene i dine Strømme hænge sig i dine Skjæl og trække dig midt op af dine Strømme med samt alle Fiskene i dine Strømme, som hænge i dine Skjæl;

5 og jeg vil slænge dig ud i Ørken, og alle Fiskene i dine Strømme; paa aaben Mark skal du falde, du skal ikke optages og ikke samles; for Jordens vilde Dyr og Himlens Fugle har jeg givet dig til Føde;

6 saa alle Ægyptens Indbyggere skal forstaa, at jeg er Herren, fordi de var Israels Hus en Rørkjæp;

7 naar de toge fat paa dig med Haanden, knækkede du og slakte dem hele Siden, og naar de støttede sig paa dig, brækkede du og bragte alle deres Lænder til at vakle.

8 Derfor saa sagde Gud Herren: Se, jeg fører Sværd mod dig og udrydder Folk og Fæ af dig;

9 og Ægyptens Land skal vorde øde Ørk, saa de skal forstaa, at jeg er Herren, fordi han sagde: Strømmen er min, for jeg har skabt den.

10 Se, derfor er jeg efter dig og dine Strømme, og jeg vil gjøre Ægyptens Land til Ørk og øde Hede fra Migdol til Syene og indtil Ætiopergrændsen;

11 Menneskefod skal ikke vandre derover, og Dyrs Fod skal ikke vandre derover, og det skal ikke beboes i 40 Aar;

12 og jeg vil gjøre Ægyptens Land til et Øde midt mellem ødelagte Lande, og dens Stader skulle blive en Ødelæggelse midt imellem ødelagte Stæder, i 40 Aar, og jeg vil splitte Ægypterne mellem Folkene, sprede dem i Landene.

13 Dog, saa sagde Gud Herren: Naar 40 Aar ere omme, vil jeg samle Ægypterne fra Folkene, hvorhen de vare spredte;

14 og jeg vil føre Ægyptens Fangenskab tilbage og lade dem vende hjem til Patros' Land, til deres Stammeland, og der skal de blive et svagt Rige;

15 det skal vorde svagere end andre Riger, og ikke mere hæve sig over Folkene, og jeg vil gjøre dem smaa, at de ikke skulle herske over Folkene;

16 og det skal ikke mere være Israels Hus til Trøst, til at minde om Brøden, naar de vendte sig til dem, saa de skulle forstaa, at jeg er Gud Herren.

17 I det syv og tyvende Aar, den første i første Maaned, kom Herrens Ord til mig saalunde:

18 Menneskesøn! Babels Konge Nebukadnezar har ladet sin Hær gjøre en svær Tjeneste ved Tyrus; hvert Hoved blev skaldet og hver Skulder opslidt, og han og hans Hær fik ikke Løn af Tyrus for det Arbejde, han havde haft paa den.

19 Derfor, saa sagde Gud Herren: Se, jeg giver Babels Konge Nebukadnezar Ægyptens Land, han skal tage dets Rigdom, røve dets Rov og plyndre dets Bytte, og det skal være Løn til hans Hær;

20 som Sold for, hvad han har tjent, giver jeg ham Ægyptens Land; thi de har arbejdet for mig, varsler Gud Herren.

21 Samme Dag vil jeg lade et Horn fremspire for Israels Hus, og dig vil jeg give at aabne Munden midt iblandt dem, saa de skal forstaa, at jeg er Herren.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48