Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

4. Forjættelser

Det 35de Kapitel.

Mod Edom.

1 Saa kom Herrens Ord til mig og sagde:

2 Menneske-søn, vend dit blik mod Seirs Bjerg, og varsel mod det,

3 og siig til det, saa sagde Gud Herren: see jeg er efter dig, Seirs Bjerg, jeg udrækker min Haand mod dig og gjør dig til Øde og Ørk;

4 dine Stæder vil jeg lægge øde, og du skal vorde en Ørk, saa en skal forstaae, at jeg er Herren;

5 fordi du bar evig Nag, gav Israels Børn Sværdet i Vold i deres Trængsels Tid, den Stund Brøden fik Ende.

6 Derfoy saasandt jeg lever, varsler Herren, jeg vil gjøre et Blodbad i dig, Blod skal forfølge dig, da du ikke skyede Blod, skal Blod forfølge dig;

7 og jeg vil gjøre Seirs Bjerg til Øde og Ørk, og udrydde fra det Gaaende og Kommende;

8 og fylde hans Bjerg med hans Slagne; paa dine Høie, i dine Dale, og dine Strømme, der skal de af Sværdet slagne falde;

9 til evig Ødelæggelse vil jeg gjøre dig, og dine Stæder skal ikke beboes, saa I skal forstaae, at jeg er Herren.

10 Fordi du sagde: de tvende Folk og de tvende Lande skal blive mine, og vi ville arve dem, og Herren dog var der;

11 derfor, saasandt jeg lever, varsler Gud Herren, vil jeg gjøre efter din Vrede og din Skinsyge, som du af dit Had har gjort mod dem, og jeg vil kjendes af dem, naar jeg dømmer dig;

12 og du skal forstaae, at jeg Herren har hørt alle dine Forhaanelser, du har talet mod Israels Bjerge, da du sagde: de ere øde, os ere de givne til Føde!

13 og I gjorde store Ting mod mig med Eders Mund, og I holdt mange Taler imod mig. Jeg har hørt det.

14 Saa sagde Gud Herren: naar alt Landet glæder sig, vil jeg giøre dig til en Ørk.

15 Som du glædede dig over Israels Huses Arv, over at den var øde, saaledes vil jeg gjøre ved dig, et Øde skal Edom og hele Seirs Bjerg vorde, saa de skal forstaae, at jeg er Herren.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48