Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

2. Spaadomme mod Jerusalem og det jødiske Folk.

Det 4de Kapitel.

Sindbilledlig Fremstilling af Jerusalems Fald.

1 Du Menneskesøn! tag dig en Teglsten, læg den for dig og afrids derpaa en Stad, nemlig Jerusalem!

2 og du skal lægge en fast Belejring om den, bygge Skandser mod den, kaste Vold op mod den, lægge Tropper mod den og stille Murbrækkere trindt om den,

3 men tag du dig en Jerngryde og sæt den som en Jernmur mellem dig og Staden, og du skal rette dit Ansigt imod denne, saa den kommer i Belejringsstand og du belejrer den. Dette er et Tegn for Israels Hus.

4 Men læg du dig paa din venstre Side, og læg Israels Huses Brøde paa den; i det Dagetal, du ligger paa den, bærer du deres Brøde;

5 men jeg gjør dig Aarene af deres Brøde til Dage, 390 Dage, at du skal bære Israels Huses Brøde.

6 Naar du har fuldendt dette, skal du atter bære Judas Huses Brøde 40 Dage, Dag for Aar sætter jeg dig;

7 og mod Jerusalems Belejring skal du vende dit Aasyn og din blottede Arm, og du skal spaa mod den;

8 og se, jeg lægger Strikker paa dig, saa du ikke kan vende dig fra din ene Side om paa den anden, indtil du har fuldendt din Belejrings Dage.

9 Tag du dig Hvede og Byg, Bønner og Lindser, Hirse og Spelt, og du skal lægge dem i eet Kar og lave dig Brød deraf efter det Dagetal, du skal ligge paa din Side, 390 Dage skal du spise deraf;

10 og din Spise, som du skal nyde, skal være efter Vægt: 20 Lod daglig, fra Tid til anden skal du spise det;

11 og Vand skal du drikke efter Maal, en Sjettedel af en Hin; fra Tid til anden skal du drikke det;

12 og en Bygkage skal du spise, og den skal du bage i Menneskeskarn for deres Øjne.

13 Og Herren sagde: Saaledes skal Israels Børn tære deres urene Brød blandt Hedningerne, hvorhen jeg udstøder dem.

14 Men jeg sagde: Ak Herre Gud! se, min Sjæl er ikke besmittet, Aadsel og Sønderrevet har jeg aldrig spist fra min Ungdom af indtil nu, og stinkende Kjød kom ikke i min Mund.

15 Han sagde til mig: Se, jeg giver dig Komøg for Menneskeskarn, og du skal tilberede dit Brød derved.

16 Og han sagde til mig: Menneskesøn; se, jeg bryder Støtte af Brød i Jerusalem; Brød skal de spise efter Vægt og med Forsmædelse, og Vand skal de drikke efter Maal og med Gru, saa de skal mangle Brød og Vand og forfærdes, den ene med den anden, og forsmægte i deres Brøde.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48