Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

4. Forjættelser

Det 42de Kapitel.

Den yderste Forgaard.

1 Saa førte han mig ud i den ydre Forgaard paa Veien ad Mørke-Leden, og han førte mig ind i Buret, som var overfor den afskaarne Plads, ligefor Bygningen mod Nord,

2 henti1 Forsiden af Længen paa de 100 Alen, hvis Indgang er mod Nord, og Breden 50 Alen;

3 overfor de 20 i den indre Forgaard og overfor det indlagte Gulv i den ydre Forgaard, Omgang paa Omgang i tre Stokværk;

4 og foran Burene var der en Gang af 10 Alens Brede, mod det Indre til en Slippe paa een Alen, og deres Dørre var mod Nord.

5 De øverste Bure vare smalere - thi Omgangene toge Plads bort af dem - end de underste og mellemste i Bygningen;

6 der var nemlig tre Stokværk og de havde ingen Søiler, som Søilerne i Forgaardene, og derfor var det trukket ind fra de nederste og mellemste fra Jorden af;

7 og Muren, som var udenfor Rækken af Burene mod den ydre Forgaard foran Burene, var 50 Alen lang;

8 thi Længden af Burene, mod den ydre Forgaard var 50 Alen, og hen mod Templet var den 100 Alen;

9 og nedenfor disse Bure var Indgangen fra Øst, naar man gik ind i den fra den ydre Forgaard.

10 I Breden af Forgaardens Muur mod Øster-Leden ligefor den afskaarne Plads og Bygningen var der Bure;

11 og der var en Vei foran dem saaledes som det saae ud ved Burene mod Nørre-Leden, og saadan var deres Længde saavelsom deres Brede, og alle deres Udgange, Indretninger og Dørre;

12 og efter Dørrene paa Burene mod Sønder-Leden, var der en Dør øverst i Gangen, den Gang foran den afmaalte Muur mod Øster-Leden, hvor man gik ind.

13 Saa sagde han til mig: Burene mod Nord og Burene mod Syd, som ere foran den afskaarne Plads, det er de hellige Bure, hvor Præsterne som nærme sig Herren, spise det Høihellige, der nedlægge de det Høihellige: Madoffret, Syndoffret og Skyldoffret, thi Stedet er helligt;

14 og naar Præsterne gaae ind, maae de ikke gaae ud af Helligdommen i den ydre Forgaard, men de skulde der aflægge deres Klæder, hvori de udføre Tjenesten, thi de ere hellige, og iføre sig andre Klæder, og nærme sig hvad der tilhører Folket.

15 Da han var færdig med Maalene i det indre Huus, førte han mig ud ad Porten mod Øster-Leden, og han maalte der trindt om.

16 Han maalte den østre Flugt med Maalestolken, 500 Maal med Stokken rundt om;

17 saa maalte han den nordre Flugt, 500 Maal med Stokken rundt omkring;

18 den søndre Flugt maatte han 500 Maal med Stokken;

19 han vendte sig til den vestre Flugt og maalte 500 Maal med Stokken;

20 efter de 4 Flngter maalte han det, der var en Muur rundt omkring det 500 Alen lang, 500 Alen bred, til at gjøre Skjel mellem det Hellige og det Almindelige.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48