Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

4. Forjættelser

Det 45de Kapitel.

Forskjellige hævinger og Offringer.

1 Naar I udlodde Landet til Arv, skulle I forlods tage en Hæving for Herren, en Helligdom af Landet, 25 Tusinde langt, 10 Tusinde bredt, det skal være helligt i hele dets Enemærke trindt omkring;

2 deraf skal være til Helligdommen 500 mod 500 rundt om i Fiirkant, og rundt om den skal der være en Friplads paa 50 Alen;

3 og efter dette Maal skal du maale Længden 25 Tusinde og Breden 10 Tusinde, og der skal Helligdommen være, det Allerhelligste;

4 det er helliget af Landet, det skal Præsterne have, Helligdommens Tjenere som nærme sig for at tjene Herren, og det skal være dem til Plads for Huse og en Helligdom for Helligdommen;

5 en Længde af 25 Tusinde og en Brede paa 10 Tusinde skal Leviterne, som tjene i Huset, have for sig til Eie, 20 Bure;

6 men som Eiendom for Staden skulle I afgive 5 Tusind i Breden og 25 i Længden, i Forbindelse med Hævingen til Helligdommen; det skal tilhøre hele Israels Huus;

7 men Fyrsten skal have Sit paa den ene og anden Side af den hellige Hæving og Stadens Eiendom, foran den hellige Hæving og Stadens Eiendom, fra Vest-Hjørnet mod Vest og fra Øst-Hjørnet mod Øst, og Længden skal være i Forbindelse med een af Lodderne fra Grændsen mod Vest til Grændsen mod Øst;

8 hvad Jorden angaaer, skal det være hans til Eiendom i Israel, men mine Fyrster maae ikke mere trykke mit Folk, men Landet skal de give Israels Huus efter deres Stammer.

9) Saa sagde Gud Herren: det er Nok med Eder, Israels Fyrster! fjerner Vold og Undertrykkelse, gjør Ret og Skjel, hører op med Eders Udkastelser af mit Folk, varsler Gud Herren;

10 ret Vægt, ret Skjeppe, ret Kande skal I have;

11 Skjeppen og Kanden skal have eens Maal, Kanden skal holde tiende Delen af en Tønde, og Skjeppen tiende Delen af en Tønde, efter Tønden skal Maalet bestemmes;

12 Dalerne skal have 20 Skilling; 20 Daler, 25 Daler og 15 Daler skal være en Mine;

13 og det er Hævingen, I skal yde: en slette Deel Skeppe af Tønde Hvede og sjette Deel Skeppe af Tønde Byg;

14 og den bestemte Afgift af Olien, Olien efter Kanden, tiende Deel Kande af Tønde; 10 Kander er en Tønde, thi en Tønde har 10 Kander;

15 af Smaakvæget eet Stykke af 200 fra Israels vandrige Græsgange, til Madoffer, Brændoffer og Takoffer, til at sone for dem, varsler Gud Herren.

16 Hele Folket i Landet skal være bunden til denne Hæving for Fyrsten i Israel;

17 men paa Fyrsten ligger Brændoffrene, Madoffret og Drikoffret paa Festerne, Nvmaanes Dagene og Hviledagene, paa alle Israels Huses Høitider; han skal bringe Syndoffret, Madoffret, Brændoffret og Takoffrene til at sone for Israels Huus.

18 Saa 1sagde Gud Herren: i den første Maaned, paa den Første i Maaneden skal du tage en ung lydeslos Tyr og gjøre Forsoning for Helligdommen;

19 og Præsten skal tage af Syndoffrets Blod og komme paa Husets Stolper, de 4 Hjørner paa Alterets Afsætning, og paa den indre Forgaards Portstolper.

20 Saaledes skal du ogsaa gjøre den syvende i Maaneden for Enhver, som farer vild og er eenfoldig, saa at I soneHuset.

21 Den Fjortende i første Maaned skal I holde Paaske, en Fest i 7 Dage, usyret Brød skal der spises;

22 og Fyrsten skal samme Dag bringe en Tyr til Syndoffer for sig og alle Landets Folk;

23 og paa Festens syv Dage skal han bringe Brændoffer for Herren, 7 lydesløse Tyre og 7 Veedere daglig i 7 Dage, og til Syndoffer en Buk daglig;

24 og som Madoffer skal han bringe een Skjeppe med Tyren og een Skjeppe med Vædderen, og af Olie et Maal til Skjeppen.

25 Den Femtende i syvende Maaned skal han paa Festen offre ligesom disse 7 Dage, som Syndoffret, Brændoffret, Madoffret og Olien.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48