Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

2. Spaadomme mod Jerusalem og det jødiske Folk.

Det 5te Kapitel.

I flere sindbilledlige Træk skildres den forestaaende Nød.

1 Men du, Menneskesøn, tag dig et hvast Sværd, en Ragekniv, tag dig den og lad den gaa over dit Hoved og over dit Skjæg, og du skal tage dig Vægtskaaler og dele det;

2 en Tredjedel skal du brænde i Ild midt i Staden, naar Belejringsdagene ere fulde, en Tredjedel skal du tage og slaa rundt omkring med Sværdet, og en Tredjedel skal du sprede for Vinden, og jeg vil drage Sværdet efter dem;

3 og du skal tage en Smule deraf og binde det i dine Flige;

4 men deraf skal du igjen tage, kaste det midt i Ilden, og du skal brænde det i Ilden. Derfra skal en Ild udgaa mod hele Israels Hus. -

5 Saa sagde Gud Herren: Det er Jerusalem; midt iblandt Folkene satte jeg hende, og Landene vare trindt om hende;

6 men hun var gjenstridig mod mine Bud indtil Ugudelighed, mere end Hedningerne, og mod mine Love, mere end Landene, som vare trindt om hende, thi mine Bud foragtede de, og i mine Love vandrede de ikke ;

7 derfor, faa sagde Gud Herren: Fordi I gjøre Uro, mere end Hedningerne, som ere trindt om eder, ikke vandre i mine Love, ikke handle efter mine Bud, ja gjøre ikke heller efter de Hedningers Bud, som ere trindt omkring eder;

8 derfor, saa sagde Gud Herren: Se jeg, jeg er over dig, og jeg vil holde Dom midt i dig for Hedningernes Øjne,

9 og jeg vil handle saaledes med dig, som jeg endnu ikke har gjort, og som jeg fremdeles ikke vil gjøre, for alle dine Vederstyggeligheder;

10 derfor skal Fædre rede deres Børn midt i dig, og Børn skal nede deres Fædre, og jeg vil holde Dom i dig og sprede den hele Levning i dig for alle Vinde.

11 Derfor, saasandt jeg lever! varsler Gud Herren, om ikke fordi du har besmittet min Helligdom med alle dine Afskyeligheder og alle dine Vederstyggeligheder, vil ogsaa jeg drage tilbage; mit Øje skal ikke skaane, og jeg vil ikke spare:

12 en Tredjedel af dig skal dø i Pesten og fortæres af Hunger midt i dig, en Tredjedel skal falde for vardet trindt om dig, og en Tredjedel vil jeg sprede for alle Vinde og drage Sværdet efter dem;

13 fuldkommes skal min Vrede, min Harme vil jeg lade hvile over dem; og jeg vil tage Hævn over dem, og de skulle faa at vide, at jeg, Herren, har talet i min Nidkjærhed, naar jeg fuldkommer min Harme paa dem;

14 og jeg vil hengive dig til Ødelæggelse og Skjændsel blandt Hedningerne, som er trindt om dig, for alle Vejfarendes Øjne;

15 og hun skal vorde til Skam og Skjændsel, til Advarsel og Gru for de hedninger, som ere trindt om dig, naar jeg holder Dom i dig i Vrede og Harme og Harmens Tugtelser. Jeg Herren har talet!

16 naar jeg blandt dem sender Hungerens de onde Pile, som ere til Ødelæggelse, som jeg sender for at Ødelægge eder, og jeg svarlig lægger Hunger paa eder og bryder eder Støtte af Brød.

17 Hunger og vilde Dyr vil jeg sende over eder, og de skal berøve dig dine Børn; Pest og Blod skal gaa over dig, og Sværdet vil jeg lade komme over dig! Jeg Herren har talet!

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48