Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

2. Spaadomme mod Jerusalem og det jødiske Folk.

Det 6te Kapitel.

Spaadomme mod Bjergene og Offerhøjene.

1 Herrens Ord kom til mig saaledes:

2 Menneskesøn! ret dit Ansigt mod Israels Bjerge og spaa mod dem!

3 og du skal sige: Israels Bjerge! hører Gud Herrens Ord: Saa sagde Gud Herren til Bjergene og Bakkerne, til Flodlejerne og Dalene: Se, jeg fører Sværd over eder, og jeg vil fordærve eders Høje;

4 ødelægges skulle eders Altere, knuses eders Solguder, eders Slagne vil jeg lade falde foran eders Afgudsbilleder;

5 og jeg vil give Israels Børns døde Kroppe hen for deres Afgudsbilleder og sprede deres Ben trindt om deres Altere;

6 hvor I end bo, skal Stæderne ødelægges, Højene blive øde, for at eders Altere kunne blive ødelagte og øde, eders Afgudsbilleder knuses og gjøres til intet, eders Solguder omhugges og eders Værk udslettes;

7 Slagne skal falde midt iblandt eder, san skal faa at vide, at jeg er Herren. -

8 Men jeg vil lade nogle blive tilbage for eder, undslupne Sværdet blandt Hedningerne, naar jeg spreder eder i Landene;

9 og de, som slap, as eder skal komme mig ihu blandt Hedningerne, hvorhen de føres som Fangne, naar jeg har fønderknust deres bolende Hjærte, som var afveget fra mig, og deres Øjne, som bolede efter deres Afgudsbilleder, og de væmmes for sig selv for de onde Gjerninger, som de har gjort ved alle deres Vederstyggeligheder,

10 og de erkjende, at jeg er Herren, at jeg ikke har talet tomme Ord om at gjøre dem al denne Ulykke.

11 Saa sagde Gud Herren: Slaa med din Haand og stamp med din Fod og siig Ak over alle Israels Huses slemme Vederstyggeligheder, at de maa falde for Sværdet, for Hungeren og for Pesten;

12 den, som er fjern, skal dø i Pesten, den, som er nær, falde for Sværd, den, som er tilbage og bevaret, skal dø af Hunger, og jeg vil fuldkomme min Harme paa dem.

13 Saa skal I erkjende, at jeg er Herren, naar deres Slagne ere midt blandt deres Asgudsbilleder, trindt om deres Altere, ved alle høje Bakker, paa alle Bjergtoppe, under hvert grønnende Træ, under hver løvrig Terebinte, det Sted, hvor de bragte den duftende Vellugt for alle deres Afgudsbilleder,

l4 og jeg vil udstrække min Haand mod dem, gjøre Landet mere ørk og øde end Diblas Hede overalt, hvor de bo, og de skal erkjende, at jeg er Herren.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48