Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

2. Spaadomme mod Jerusalem og det jødiske Folk.

Det 8de Kapitel.

Syn af Templets vanhelligelse

1 I det sjette Aar, den femte i sjette Maaned, sad jeg i mit Hus, og Judas Ældste sad foran mig, og Gud Herrens Haand faldt der paa mig;

2 og jeg saae og se, en Skikkelse som et Syn af Ild; fra Synet af dens Lænder og nedad var der Ild og fra dens Lænder opad som Synet af en Glands, som Skin af gloende Malm:

3 og den udstrakte noget, som lignede en Haand, og tog mig ved en Haarlok paa mit Hoved, og Aanden hævede mig op mellem Himmel og Jord og førte mig til Jerusalem i Syner fra Gud til Indgangen ved den indre Port imod Nord, hvor det Nidkjærhed vækkende Nidkjærheds Billede sad ;

4 og se, der var Israels Guds Herlighed, lig Synet, jeg saae i Dalen;

5 og han sagde til mig: Menneskesøn! hæv dine Øjne mod Norden! og jeg hævede mine Øjne mod Nord, og se, Nord for Alterporten var dette Nidkjærheds Billede ved Indgangen;

6 og han sagde til mig: Menneskesøn! seer du, hvad de gjøre? store Vederstyggeligheder, som Israels Hus gjør her, saa jeg sjerner mig fra min Helligdom, men du skal atter endnu se store Vederstyggeligheder.

7 Saa førte han mig til Indgangen ved Forgaarden, og jeg saae, og se, der var et Hul i Muren;

8 og han sagde til mig: Menneskesøn! bræk dog gjennem Muren! og jeg brækkede gjennem Muren, og se, der var en Indgang;

9 og han sagde til mig: Gaa ind og se de fæle Vederstyggeligheder, som de drive her.

10 Jeg gik ind og saae, og se alle Slags Billeder af Kryb og Kvæg, afskyeligheder, og alle Israels Huses Afgudsbilleder vare indgravede trindt om paa Muren;

11 og 70 Mænd af Israels Huses Ældste, i hvis Midte Jasanja Safans Søn stod, stode foran dem, hver med sit Røgelsekar i sin Haand, og der opsteg en Skydamp af Røgelsen;

12 og han sagde til mig: Saae du, Menneskesøn! hvad Israels Huses Ældste gjøre i Mørket, hver i sit Billedkammer; thi de sige: Herren seer os ikke, Herren har forladt Landet. -

13 Saa sagde han til mig: Du skal atter endnu se store Vederstyggeligheder, som de gjøre;

l4 og han førte mig til Indgangen af Porten til Herrens Hus, som er mod Nord, og se, der sad Kvinderne og begræd Adonis!

15 og han sagde til mig: Saae du det, Menneskesøn! du skal atter endnu se større Vederstyggeligheder end disse!

16 Saa førte han mig til den indre Forgaard af Herrens Hus, og se, ved Indgangen til Herrens Tempel mellem Forhallen og Alteret var henved 25 Mænd! deres Ryg vendte de mod Herrens Tempel, men deres Ansigtet mod Østen, og de nedkastede sig mod Østen for Solen;

17 og han sagde til mig; Saae du det, Menneskesøn! Er det Judas Hus for lidet at øve de Vederstyggeligheder, som de drive her, at de fylde Landet med Vold og altid atter fortørne mig, og se, de bringe Riset til at skyde op, til Vrede mod dem!

18 og jeg vil gjøre det i Fortørnelse, mit Øje skal ikke skaane, og jeg vil ikke spare; raabte de med høj Røst for mine Øren, jeg vil ikke høre dem.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48