Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
4. Profeten Ezekiel

II. Spaadomme om Verdens Riger og Guds Rige.

Daniels sidste Syn.

Det 12te Kapitel.

Guds Riges Seier.

1 Paa denne Tid skal den store Fyrste Mikael fremstaae, han som staaer over dit Folks Børn, og der skal blive en Trængsels Tid, som der ikke har været fra den Gang Folk blev til indtil denne Tid; men samme Tid skal dit Folk frelses, Enhver, som findes skreven i Bogen;

2 og de Mange, som sove i Støvets Muld skal opvaagne, Somme til et evigt Liv og Somme til evig Spot og Spee;

3 og de Forstandige skulle straale som Himmel-Buens Glands, og de som førte Mange til Retfærdighed som Stjernerne evig og altid.

4 Men du, Daniel, tilluk Ordene og forsegl Bogen indtil Endens Tid; Mange skal flittig ransage den og Kundstab vorde mangfoldig.

5) Da jeg Daniel saae, see, der stode to Andre, den Ene paa den ene og den Anden kpaa den anden Bred af Floden;

6 og der blev sagt til Manden, som var iført de linnede Klæder, som stod over Flodens Vande: naar er Enden paa disse forfærdelige Ting;

7 og jeg hørte Manden, som var iført de linnede Klæder og stod over Flodens Vande, opløfte sin høire og venstre Haand mod Himlen og sværge ved ham, som lever evindelig: indtil en Tid, Tider og en halv, og naar Adspredelsen af det hellige Folks Magt er fuldkommet, saa skal alle disse Ting opfyldes.

8 Jeg hørte det, men jeg forstod det ikke og jeg sagde: min Herre! hvad er det Sidste af disse Ting?

9 Men han sagde: gak bort Daniel; thi tillukte og forseglede ere Ordene til Endens Tid.

10 Mange skulle luttre, klare og rense sig; men de Ugudelige skal vise sig ugudelige og ingen af de Ugudelige skulle forstaae, men de Forstandige forstaae.

11 Fra den Tid den daglige Tjeneste afskaffes og Fordærveren opstiller Vederstyggeligheden, er der tusinde og 290 Dage.

12 Salig er den, som venter og naaer tusinde og 335 Dage.

13 Men du gange til Enden, du hvile og stande i din Lod ved Dagenes Ende!

Daniels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12