Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
1. Profeten Hoseas

Det 1ste Kapitel.

Skjøgen og hendes børn.

1 Herrens Ord, som kom til Hosea Beeris Søn, den Tid Ussia, Jotham, Achas, Ezechia vare Konger i Juda og Jeroboam Joas Søn var Konge i Israel.

2 I Begyndelsen talede Herren ved Hosea og Herren sagde til Hosea, gaae, tag dig en utro Kvinde og nægte Børn, thi dette Land vender sig bolende bort fra Herren.

3 Saa gik han og tog Diblaims Datter Gomer, hun blev frugtsommelig og fødte ham en Søn.

4 Men Herren sagde til ham: kald hans Navn Jisreel; thi om en føie Stund vil jeg hjemsoge Jisreels Blodskyld paa Jehus Huus, og gjøre Ende paa Israels Huses Rige;

5 og det skal skee samme Dag, at jeg sønderbrvder Israels Bue i Jisreels Dal.

6 Hun blev atter frugtsommelig og fødte en Datter, og han sagde til ham: kald hendes Navn U-Ynk thi jeg vil ikke mere ynkes over Israels Huus, saa jeg tilgiver dem;

7 men over Judas Huus vil jeg forbarme mig; jeg vil frelse dem ved Herren deres Gud, men jeg vil ikke frelse dem ved Bue, ved Sværd og Krig, ved Heste og Ryttere.

8 Saa vante hun U-Ynk fra, blev frugtsommelig og fødte en Søn;

9 og han sagde: kald hans Navn "Ikke-mit-Folk," thi I ere ikke mit Folk og jeg vil ikke være Eders.

Hoseas's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14