Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
1. Profeten Hoseas

Det 6te Kapitel.

Mod Ephraims falske Omvendelse.

1 Kommer, lader os vende om iil Herren, thi han har sønderrevet og han vil læge os, han har slaaet og han vil forbinde os;

2 om to Dage vil han oplive os, paa tredie Dag opreise os, saa vi skal leve for hans Aasyn;

3 da skal vi faae Forstand, jage efter at kjende Herren; som Morgenrøden er hans Udgang vis, som Regn vil han komme til os, som Regn i Vaar og Regn i Høst paa Jorden.

4) Hvad skal jeg gjøre ved dig Ephraim? hvad skal jeg gjøre ved dig Juda? som Morgen-Sky er Eders Kjærlighed, som Morgen-Dug den svinder!

5 Derfor jeg hugged ned ved Propheterne, jeg slog dem ned med min Mands Ord; og Dommen over dig er som opgaaende Lys.

6 Thi i Kjærlighed har jeg Behag og ei i Offer; i Guds KundsKab meer end i Brændoffre;

7 men de har som Adam Pagten brudt; der blev de mig utroe.

8 Gilead, du Stad af udaads-Mænd, med blodigt Spor!

9 som Stimand ligger Præste-Flok paa Luur, paa Veien myrde de ad Sikem til, ja Skjændsels Daad de øve.

10 I Israels Huus jeg seer en Gru, der boler Ephraim, Israel er besmittet;

11 ogsaa Juda, for dig er Høst bestemt! naar jeg fører mit Folks Fangne tilbage.

Hoseas's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14