Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
1. Profeten Hoseas

Det 12te Kapitel.

Det vanslægtede Ephraim.

1 Ephraim har omgivet mig med Løgn og Israels Huus med Svig, men Juda hersker endnu med Gud og er trofast mod de Hellige.

2 Ephraim fostrer Vind, jager efter Østenvind; den hele Dag formerer han Løgn og Vold; de slutte Pagt med Assur, Olie føres til Ægypten.

3 Herren gaaer i Rette med Juda, for at hjemsøge Jakob efter hans Veie og betale ham efter hans Gjerninger;

4 i Modersliv tog han sin Broder ved Hæl, og i sin Kraft kjæmpede han med Gud,

5 han kjæmpede med Englen og fik Overhaand, han græd, han bad ham mindelig, i Bethel fandt han ham, og der talede han med os;

6 men Herren er Gud Almægtigste, Herren er hans Navn.

7 Men du, omvend dig til din Gud, vaer paa Kjærlighed og Ret, og vent altid paa din Gud.

8) I Kjøbmands Haand er falst Vægt, han har Lyst til at nedtrykke.

9 Ephraim sagde: jeg er dog bleven rig; jeg har erhvervet Formue; alle mine Forretninger paadroge mig ingen Brøde, som var Synd.

10 Men jeg, Herren din Gud fra Ægvptens Land, vil endnu lade dig boe i Telte, som paa Festens Dage,

11 og jeg talede ved Propheterne, lod Synerne blive mange, og forelagde Lignelser ved Propheterne.

12 Er Gilead et Aven, de blev dog til Intet, i Gilgal offrede de Oxer og deres Altere blev og som Dysser i Ager-Reen. -

13 Jakob flyede til Arams Slette, for en Hustru tjente Israel, for en Hustru vogtede han.

14 Ved en Prophet førte Herren Israel ud af Ægvpten, og ved en Prophet blev han vogtet.

15 Ephraim fortørnede ham bitterlig: derfor vil han lade hans Blod blive over ham og hans Herre vil gjengjælde ham hans Haan.

Hoseas's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14