Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
1. Profeten Hoseas

Det 14de Kapitel.

Omvendelse og Frelse.

1 Samaria maa bøde, thi hun var gjenstridig mod sin Gud, de skal falde for Sværdet, deres Spæde knuses, deres Svangre sønderrives.

2 Vend om, o Israel, til Herren din Gud, thi du har snublet ved din Brøde.

3 Tager Ordet med Eder og vender om til Herren; og siger til ham: tilgiv al Synd, tag naadig op at vi for Offer-Oxer betale med vore Læber.

4 Assur kan ikke frelse os, paa Heste kan vi ikke ride, og vi vil ikke tiere sige "vor Gud" til vore Hænders Gjerning, thi hos dig finder den Faderløse Barmhjertighed. -

5) Jeg vil læge deres Affald, elske dem frivillig; thi min Vrede har vendt sig fra ham.

6 Jeg vil være Israel som Dug; han skal blomstre som Lilien og slaae sine Rødder som Libanon;

7 hans Skud skal udbrede sig, hans Pragt være som Olietræet, hans Duft som Libanon;

8 de skal komme tilbage, som boe i hans Skygge, de skal leve op som Korn, blomstre som Viinstokken, hans Minde skal være som Libanons Viin.

9 Ephraim! hvad Fælledsskab har jeg med Afguderne; jeg bønhører, jeg seer naadig til ham, jeg er som det grønne Fyrretræ, fra mig skal din Frugt findes.

10 Hvo er viis, at han forstaaer dette, forstandig, at han erkjender det? Thi rette er Herrens Veie, de Retfærdige vandre paa dem, men Overtrædere snuble paa dem.

Hoseas's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14