Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
2. Profeten Joel

Det 1ste Kapitel.

Landets Ødelæggelse ved Græshopper.

1 Herrens Ord, som kom til Joel Pathuels Søn.

2) Hører det I Gamle, laaner Øre dertil alle Landets Beboere! Er saadant skeet i Eders og i Eders Fædres Dage?

3 Fortæller Eders Børn derom, og Eders Børn deres Børn, og deres Børn den næste Slægt.

4 Hvad Høskræppen levnede aad Græshoppen, hvad Græshoppen levnede aad Springeren, og hvad Springeren levnede aad Gnaveren.

5 Vaagner op J Drukne og græder, hyler Alle som drikke Viin, over Mosten, thi den er tagen Eder af Munden;

6 thi et Folk drog over mit Land, stærkt og uden Tal, dets Tænder var Løve-Tænder og dets Kind-Tænder Løvindens.

7 Det har ødelagt min Viinstok, brækket mit Figentræ, afgnavet det ganske og henkastet det, og gjort dets Ranker hvide.

8 Klag som Jomfru i Sørgedragt over sin Ungdoms Trolovede!

9 Det er ophørt med Madoffer og Drikoffer i Herrens Huus, Præsterne, Herrens Tjenere sørge.

10 Marken er ødelagt, Jorden sørger, thi Kornet er ødelagt, Mosten hentørret, Olien forsvunden.

11 Bonden sig skjæmmer, Viingaardsmændene hyle, over Hvede og over Byg, thi det er forbi med Markens Høst.

12 Viinstokken er fortørret, Figentræet visnet, Granat, Palme, Abild, alle Træer paa Marken hentørres, thi skjæmmet er Glæden fra Menneske-Børn. -

13 Ombelter Eder, klager I Præster, hyler I Alterets Tjenere, gaaer ind og overnatter i Sørgedragt, I min Guds Tjenere, thi Madoffer og Drikoffer er unddraget Eders Guds Huus.

14 Vier en Faste, indkalder en Forsamling, samler de Ældste, alle Landets Beboere, i Herrens, Eders Guds, Huus og raaber til Herren.

15 Ak! for den Dag! thi nær er Herrens Dag, og som en Ødelæggelse fra den Almægtige vil den komme.

16 Er Føden ikke forsvunden for vore Øine, Glæde og Fryd fra vor Guds Huus.

17 Raadnet er Sæden under Jordskorpen, Kornkamrene øde, Laderne nedsaldne, thi Kornet er henvisnet.

18 Hvor sukker kvæget, Oxernes Hjorde er forvildede, fordi der ingen Græsgang er for dem; ogsaa Faare-Flokkene maae bøde.

19 Til dig, o Herre raaber jeg, thi Ild har sorterret Ørkens Enge, og Luen svedet alle Markens Træer.

20 Ogsaa Markens Dyr see smægtende til dig, thi Vandløbene ere udtørrede og Ild har fortæret Ørkens Enge.

Joel's Bog

1 2 3