Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
3. Profeten Amos

Det 1ste Kapitel.

Mod Damask, philister, Tyrus, Edom og Ammon.

1 Taler af Amos, som var blandt Faarehyrderne fra Thekoa, som han saae over Israel, da Ussia var Konge i Juda, og Jeroboam Joas' Søn var Konge i Israel, to Aar før Jordskjaelvet. -

2) Han sagde: Herren brøler fra Zion, tordner fra Jerusalem, Hyrdernes Enge salme, Karmels Top visner. -

3 Saa siger Herren: for tre Forbrydelser af Damask, ja for de fire vil jeg ikke tage det tilbage, fordi de har tærsket Gilead med Jern-Valser;

4 men jeg kaster Ild i Hasaels Huus, og den skal fortære Benhadads Slotte;

5 og jeg bryder Damasks Bomme, udrydder Indbyggerne i Avens Dal, og Septer-Føreren fra Edens Huus, og Arams Folk skal udvandre til Kir, siger Herren.

6) Saa siger Herren for Gazas tre Forbrydelser, ja for de fire, vil jeg ikke tage det tilbage, fordi de fuldkommen bortførte de Fangne, og overgav dem til Edom,

7 kaster jeg Ild paa Gazas Muur, og.den skal fortære deres Slotte;

8 og jeg udrydder Indbyggerne fra Asdod og Septer-Føreren fra Askalon, og jeg vender atter min Haand mod Elron, og Philisternes Rest skal forgaae, siger Gud Herren.

9) Saa siger Herren: for tre Forbrydelser af Tyrus, ja for de fire, vil jeg ikke tage det tilbage, fordi de overgav det hele Fangenskab til Edom, og kom ikke Broder-Pagten ihu,

10 kaster jeg Ild paa Tyrus' Muur, og den skal fortære deres Slotte.

11) Saa siger Herren: for Edoms tre Forbrydelser, ja for de fire, vil jeg ikke tage det tilbage, fordi han med Sværdet forfulgte sin Broder, kvalte sin Kjærlighed, og hans Vrede sønderrev bestandig, og han gjemte altid sin Harme,

12 kaster jeg Ild i Theman, og den skal fortære Bozras Slotte.

13) Saa siger Herren: for Ammoniternes tre Forbrydelser, ja for de fire, vil jeg ikke tage det tilbage; fordi de opskar Gileads de svangre Kvinder, for at udvide deres Landemærke,

14 antænder jeg en Ild paa Rabbas Muur, den skal fortære dens Slotte, under et Skrig paa Kampens Dag, under Uveir paa Stormens Dag,

15 og deres Konge vandrer i Fangenskab og hans Fyrster tillige, siger Herren.

Amos's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9