Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
3. Profeten Amos

Det 3die Kapitel.

Haard Trusel mod Israel.

1 Hører det Ord, som Herren har talet mod Eder, Israels Børn, mod den hele Slægt, som jeg førte op fra Ægvptens Land, da han sagde:

2 kun Eder kjendes jeg ved af alle Jordens Slægter, derfor vil jeg hjemsøge Eder for al Eders Brøde.

3 Kan to gaae samme Vei, naar de ikke ere enige?

4 Broler Løve i Skov, naar han ei fanger Rov, lader unge Løve sin Røst hore fra sin Hule, naar han Intet har fanget?

5 falder Spurv i Snæren paa Jorden, naar ingen Snare er? tager man Snæren fra Jorden, naar man Intet har fanget?

6 støder man i Luur i Stad, og Folket skræmmes ikke? skeer en Ulykke i By, og Herren har ikke gjort det?

7 Forsandt! Gud Herren gjør Intet, uden han aabenbarer sine Tjenere Propheterne sit lønlige Raad.

8 Løven brøler, hvem bliver ikke bange, Gud Herren taler, hvem vil ikke varsle? -

9 Lad det høres over Slottene i Asdod, over Slottene i Ægyptens Land, og siger: samles paa Samarias Bjerge og seer den store Forvirring i dens Midte, Undertrykkelsen i dens Indre.

10 De forstode ikke at gjøre Ret, varsler Herren, Vold og Ødelæggelse opdynge de i deres Borge.

11 Derfor, saa siger Gud Herren: Fjende, og det trindt om Landet! og han vil styrte din Magt fra dig, plyndre dine Borge.

12 Saa siger Herren: som Hyrden redder to Skinkel-Been eller Øre-Lap af Løve-Gab, saaledes frelses Israels Børn, som i Samaria sidde i Senge-Krog paa Damask-Pude.

13 Hører og vidner i Jakobs Huus, varsler Gud Herren, Gud Alsommægtigste.

14 Thi paa den Dag jeg hjemsøger Israels Brøde, vil jeg hjemsøge Bethels Altere, afrives skal Alterets Horn og falde til Jorden.

15 og jeg vil knuse Vinterborg og Sommerlyst, Filsbeens Huse gaae til Grunde, og mange Huse blive til Intet, varsler Herren.

Amos's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9