Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
3. Profeten Amos

Det 4de Kapitel.

Mod de fattiges Undertrykkelse i Israel.

1 Hører dette Ord, I Basans Ører, som paa Samarias Bjerg trykke de Smaae, knuse de Fattige og sige til deres mægtige Herre: skaf frem, for vi skal drikke!

2 Gud Herren sværger ved sin Hellighed: see, forsandt, Dage komme over Eder, da man vil drage Jer med Baadshager og Jere Efterkommere med Fiske-Kroge,

3 og gjennem Murens Brudd skal I gaae ud, hver ligefor sig, og slaae Slottet af Tanker, varsler Herren.

4 Gaaer til Bethel og synder; til Gilgal og lægger Synd til Synd, bringer hver Morgen Eders Offre og tredie Dag Eders Tiender;

5 bringer Tak-Offer af Suurdeig, prædiker om frivillige Offre, lad det høre, thi saadant har I Lyst til, Israels Børn, varsler Gud Herren!

6 Jeg har ogsaa givet Eder rene Tænder i alle Eders Stader og Brød-Mangel. allen Steds; men I har ikke vendt om til mig, varsler Herren.

7 Jeg har forholdt Eder Regn i tre Maaneder før Host, jeg lod det regne over een By, men ikke over en anden, een Lod fik Regn, og den Lod, som ikke fik Regn, hentørredes.

8 To, tre Byer sjokkede til een By for at drikke Vand, men de blev ikke slukkede; men I vendte ikke om til mig, varsler Herren.

9 Jeg slog Eder med Brand og Rust i Korn; Eders stoute Haver, Eders Viingaarde, Figentræer og Oliventræer aad Græshopper af, men I vendte ikke om til mig, varsler Herren.

10 Jeg sendte Pest blandt Eder som ad Ægypten, slog med Sværd ihjel Eders unge Karle samt Eders fangnes Heste; jeg lod Stank stige op af Eders Leir og det i Eders Næse. men I vendte ikke, om til mig, varsler Herren.

11 Jeg vendte op og ned iblandt Eder, som Gud vendte Sodoma om og Gomora, og I var som en Brand, reddet ud af Ilden, men I vendte ikke om til mig, varsler Herren.

12) Derfor vil jeg handle saaledes med dig, Israel! eftersom at jeg vil saadan handle dig, saa lav dig til at møde din Gud, Israel!

13 thi see, han dannede Bjerge og skabte Vinde, han forklarer Mennesket hans Tanker, han gjør Morgengry og Aftendæmring, han træder paa Jordens Høie, Herren, Gud Alsommægtigste, er hans Navn.

Amos's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9