Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
3. Profeten Amos

Det 6te Kapitel.

De Fornemmes Overmod.

1 Vee de Trpgge paa Zion, de Sikkre paa Samarias Bjerg, de Berømte blandt Folkenes Førstegrøde, til hvilke Israels Huus kommer.

2 Drager over til Kalne og seer, gaaer derfra til det store Hamath, drager ned til Philisternes Gath! mon de ere bedre end disse Riger, mon deres Landemærke er større end Eders Landemærke?

3 I, som vil holde Ulykkes Dagen borte, og føre Volds Boe nær!

4 som ligge paa Fiilsbeens Senge, henstrakte paa deres Løibænk, som æde Lammene fra Faarene og Kalvene fra Stierne,

5 som straale til Harpe-Klang, og som en David opfinde Strenge-Leeg!

6 som drikke af Viinkander, salve sig med bedste Olie, men Josephs Brøst ændse de ei.

7 Derfor skal de nu gaae fremmerst iFangenskab, og Slemmeres Frydesang forsvinde.

8) Gud Herren sværger ved sig selv, varsler Herren, Gud Alsommægtigste: jeg afskyer Jakobs Overmod og hader hans Palladser, og jeg giver Staden og dens Fylde til Priis;

9 og det vil skee, at hvis 10 Mænd blive tilbage i eet Huus, da skal de døe;

10 og tager hans Frænde og Ligbærer ham op, for at føre hans Been af Huset og siger til Indersten i Huset, er der endnu Nogen hos dig, saa siger han "Ingen"; og han siger "hys! her er jo ikke Sted, at minde om Herrens Navn".

11 Thi see Herren byder, han slaaer det store Huus sønder og det lille Huus i Splinter.

12 Løbe Heste paa Klipper, pløier man der med Oxer? siden I har forvendt Ret til Gift og Rettens Frugt til Malurt;

13 glæde Eder ved Ingenting, sige: har vi ikke skaffet os Horn ved vor Styrke? -

14 Thi see, jeg opvækker mod Eder, Israels Huus, varsler Herren, Gud Alsommægtigste, et Folk, og de skal trænge Eder fra Hamaths Vei til Ørkens Strøm.

Amos's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9