Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
3. Profeten Amos

Det 7de Kapitel.

Herrens straf over Israel og Kongehuset. Propheten anklages for Kongen.

1 Saa lod Gud Herren mig see, og see! han skabte Græshopper, just som Efterslets Græsset begyndte at groe, og see, det var Eftersletten bag Kongens Made-Skifter;

2 og da de reent havde afædt Jordens Grøde, sagde jeg: Herre Gud, forlad dog! hvordan skal Jakob bestaae, for han er saa lille!

3 Herren ynkedes derover; "det skal ikke skee", sagde Herren.

4 Saa lod Gud Herren mig see, og see! Gud Herren kaldte paa Ilden til at gaae i Rette, og den fortærrede det store Hav og aad Lodden!

5 Men jeg sagde: Herre Gud lad dog være! hvordan skal Jakob bestaae, for han er saa lille!

6 Herren ynkedes derover; "heller ikke det skal skee", sagde Gud Herren.

7 Saa lod han mig see, og see! Herren stod paa en afloddet Muur, og han havde Bly-Loddet i sin Haand.

8 Saa sagde Herren til mig: "hvad seer du Amos"? Jeg sagde: "et Bly-Lod"; men Herren sagde: see, jeg lægger Bly-Loddet midt blandt mit Folk Israel, jeg vil ikke mere gaae det forbi;

9 ødes skal Isaks Høie, ødelægges Israels Helligdomme, og jeg staaer med Sværdet mod Jeroboams Huus.

10) Da sendte Amazia, det var en Præst i Bethel, Bud til Israels Konge Jeroboam og lod sige: Amos stempler mod dig midt i Israels Huus, Landet kan ikke rumme alle hans Taler;

11 thi saa siger Amos: Jeroboam skal døe ved Sværdet, og Israel skal fuldkommen gaae landflygtig fra sit Land.

12) Men Amazia sagde til Amos: pak dig Seer, flygt til Judas Land, æd der dit Brød, og der kan du spaae;

13 men i Bethel maa du ikke spaae længer, for det er Kongens Helligdom, og det er Rigets Huus.

14 Men Amos svarede og sagde til Amazia: jeg er ikke Prophet, ikke heller Prophet lært, for jeg er Fæ-Hyrde og plukker vilde Morbær;

15 men Herren tog mig fra Hjorden, og Herren sagde til mig: gaae, varsel for mit Folk Israel!

16 Men hør nu Herrens Ord: du siger: du maa ikke varsle mod Israel, og ikke lade Ordet strømme mod Isaks Huus!

17 Derfor, saa siger; Herren: din Hustru skal bedrive Hoer i Staden, dine Sønner og dine Døttre skal falde for Sværd, din Jord skal udskiftes ved Maalesnor, selv skal du døe i et ureent Land, og Israel fuldkommen blive landflygtig fra sit Land!

Amos's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9