Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
5. Profeten Jona

Det 2det Kapitel.

Jonas Bøn.

1 Men Herren skikkede en stor Fisk til at sluge Jona, og Jona var i Fiskens Bug tre Dage og tre Nætter. ,

2 Da bad Jona til Herren sin Gud af Fiskens Bug,

3 og sagde: Til Herren raabte jeg i min Nød, han svarede mig, høit raabte jeg fra Døds-Rigets Dyb, du hørtes min Røst!

4 du kastede mig i Dybet, i Havets Hjerte, Strømmen omgav mig, alle dine Brændinger og Bølger gik over mig;

5 og jeg sagde: jeg er udstødt fra dine Øine, dog vil jeg vedblive at skue til dit hellige Tempel.

6 Vande omgav mig indtil Sjælen, Afgrunden omringede mig, Tang var viklet om mit Hoved.

7 Til Bjergenes Rødder var jeg nedstegen, Jordens Bomme var evindelig for mig, men du Herre min Gud lod mit Liv opstaae af Graven.

8 Da min Sjæl vansmægtede i mig, kom jeg Herren ihu, og min Bøn kom til dig, til dit hellige Tempel.

9 De, som holde paa Løgnens Forfængelighed, forlade deres Kjærlighed.

10 Men jeg vil offre til dig med Lovsangs Røst, betale hvad jeg har lovet; Frelsen er fra Herren. -

11 Herren talede til Fisken, og han udspyede Jona paa Stranden.

Jonas' Bog

1 2 3 4