Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
5. Profeten Jona

Det 3die Kapitel.

Jona prædiker i Ninive.

1 Saa kom Herrens Ord anden Gang til Jona og sagde:

2 reis dig, gaae til den store Stad Ninive, og hold den Prædiken for den, som jeg har sagt dig.

3 Saa reiste Jona sig og gik til Ninive efter Herrens Ord, men Ninive var en Guds forskrækkelig stor Stad, tre Dages Reise igjennem.

4 Jona begyndte at gaae een Dags Reise ind i Staden, og han prædikede og sagde: endnu 40 Dage, saa styrter Ninive.

5 Da troede Ninives Mænd paa Gud, de udraabte Faste, og klædte sig i Sørgedragt baade Store og Smaa.

6 Da Ordet naaede til Ninives Konge, reiste han sig fra sin Throne, aflagde sin Konge-Kaabe, skjulte sig i Sørgedragt og satte sig i Aske;

7 og han lod udraabe og sige i Ninive efter Kongens og hans Stormænds Beslutning, saaledes: Mennesker og Kvæg, Oxer og Faar maae ikke smage det Mindste; de maae ikke grasse og ikke drikke Vand;

8 klædes skal de i Sorg baade Folk og Fæ, og raabe hart til Gud. og hver skal omvende sig fra sin onde Vei, og fra den Vold, som er i deres Haand!

9 hvem kan vide, om Herren vil vende om og ynkes og vende sig fra sin Vredes Harme, saa vi ikke forgaae.

10 Da saae Gud deres Gjerninger, at de omvendte sig fra deres onde Vei, og Gud angrede det Onde, han havde talt om at ville gjøre dem, og han gjorde det ikke.

Jonas' Bog

1 2 3 4