Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
6. Profeten Mika

Det 1ste Kapitel.

Om Samarias og Judas Undergang.

1 Herrens Ord, som kom til Morasiten Mika i de Dage Jotham, Achas, Ezechia vare Konger i Juda, hvilket han saae over Samaria og Jerusalem.

2 Hører! alle Folk, lyt dertil, o Land og dets Fylde! og Gud Herren være Vidne mod Eder, Herren fra sit hellige Tempel.

3 Thi see, Herren gaaer frem fra sit Sted, han stiger ned, han træder paa Jordens Høie;

4 Bjergene smelte under ham, Dalene kløves, som Vor for Ild, som Vand, der strømmer ned ad Skrænt.

5 Det er Alt for Jakobs Brøde, og for Israels Huses Synder! Hvem er Skyld i Jakobs Brøde uden Samaria? hvem i Judas Høie uden Jerusalem?

6 Jeg gjør Samaria til en Steenhob paa Marken, til Viingaards Plantning, jeg styrter i Dalen dens Stene og blotter dens Grundvold;

7 alle dens Billedstøtter skal knuses, al dens Boler-Løn brændes i Ilden, alle dens Afgudsbilleder vil jeg lægge øde, thi ved Boler-Løn har hun samlet dem, og til Boler-Løn skal de atter blive.

8 DerFor maa jeg sørge og klage, gaae nøgen og bar, istemme Veeklage, som Ulve, Sørgesang som Strudser;

9 thi ulægeligt er hendes Saar, thi det trængte frem til Juda, naaede til mit Folke-Ting til Jerusalem.

10 Melder det ikke i Gath, græder ei i Akkol i Støvborg vælter jeg mig i Støv,

11 Saphirs Beboerinde drage Skam-blottet bort, Zaanans Beboerinde gaae ikke mere ud, Side-Husets Sorg tage Stade blandt Eder!

12 Maroths Beboerinde vaander sig efter Lykken, thi Ulykken er nedstegen fra Herren til Jerusalems Thing.

13 Spænd Rapfod for Vogn, du Lakis' Beboerinde! hun var Zions Datter en Begyndelse til Synden, thi i dig fandtes Israels Brøde!

14 Derfor giver Gaths Arv Skilsmisse-Brev, Aksibs Huse blive en Løgn for Israels Konger.

15 Jeg Vil endnu føre dig en Arving paa, Maresas Beboerinde! Israels Herlighed skal komme til Adullam.

16 Riv Haarene af dig og rag dig skaldet for din Vellysts Børn, ja rag dig bredskaldet som Ørnen, thi de ere bortførte fra dig.

Mikas Bog

1 2 3 4 5 6 7