Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
6. Profeten Mika

Det 4de Kapitel.

Forjættelser om det ny Jerusalem.

1 Men i de sidste Dage skal Herrens Huus staae fast paa Bjergenes Tinder, og være hævet over Høiene, og Folk skal strømme til det;

2 da vandre mange Hedninger og siges velan! lader os drage op til Herrens Bjerg, til Jakobs Guds Huus, for at han kan lære os om sine Veie, og vi kunne vandre paa hans Stier, thi fra Zion skal Lov udgaae og Herrens Ord fra Jerusalem;

3 og han skal dømme mange Folk imellem, tugte stærke Hedninger indtil det Fjerne, saa de skal smedde deres Sværd til Hakker og deres Spyd til Segle, Folk skal ikke løfte Sværd mod Folk, og de skal ikke længer lære Krig;

4 og de skal boe hver under sin Viinstok og sit Figentræ, og Ingen forstyrre dem, thi Herren Alsommægtigstes Mund har talet;

5 thi alle Folk vandre hver i sin Guds Navn, men vi ville vandre i Herren vor Guds Navn, evig og altid.

6 Samme Dag, varsler Herren, vil jeg samle det Halte, sanke det Adspredte og hvad jeg har handlet ilde med;

7 og jeg vil gjøre det Halte til en Levning og det Adspredte til et stærkt Folk, og Herren skal være Konge over dem paa Zions Bjerg, fra nu af og til evig Tid.

8 Men du, Hvrde-Taarn, Zions Datters Høi! til dig skal komme og indgange det forrige Herredømme, Jerusalems Datters Rige.

9) Men nu, hvorfor hyler du saa klagelig? har du ingen Konge? omkom din Raadgiver? da Smerte har grebet dig som den Fødende!

10 Saa skjælv og vaand dig Zions Datter, som den Fødende, thi nu drager du ud af Staden, boer paa Marken, kommer til Babel; der skal du udfries, der vil Herren udløse dig af dine Fjenders Haand.

11 Men mange Folk samles nu imod dig, som sige: hun vorde vanæret! vort øie skal gotte sig over Zionl

12 Men de kjende ikke Herrens Tanker, forstaae ikke hans Raad, at han samler dem som Neeg til sin Lo.

13 Reis dig og tærsk, Zions Datter, thi dit Horn gjør jeg til Jern, din Hov til Kobber, og du skal knuse mange Folk, og jeg vil bandlyse deres Bytte til Herren , deres Hær til al Jordens Hersker. -

14 Nu flokkes du Skarens Datter! man kaster en Vold imod os, de slaae Israels Dommer med Staven paa Munden.

Mikas Bog

1 2 3 4 5 6 7