Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
6. Profeten Mika

Det 6te Kapitel.

Frelsens vei og Syndens straf.

1 Hører dog hvad Herren siger: reis dig, før Sag for Bjergene, og Høiene hører din Røst!

2 Hører I Bjerge Herrens Sag, og I Klipper, Jordens Grundpiller! thi Herren har Sag med sit Folk og gaaer i Rette med Israel.

3 "Mit Folk, hvad har jeg gjort dig, og hvormed har jeg besværet dig? Vidn mod mig!

4 Thi jeg førte dig op af Ægyptens Land, friede dig af Trælles Huus, jeg sendte Mose, Aron og Mirjam foran dig.

5 Mit Folk! kom dog ihu, hvad Raad Moabs Konge Balak have oplagt, og hvad Svar Bileam Beors Søn gav ham fra Sittim til Gilgal for at du kan forstaae Herrens store Retfærdighed!"

6 "Hvormed skal jeg møde Herren, bøie mig for Høiheds Gud? skal jeg møde ham med Brændoffre, med aarsgamle Kalve?

7 Vil Herren finde Behag i tusinde Vædere, i ti tusinde Olie-Strømme? Skal jeg hengive min Førstefødte for min Brøde, min Livs-Frugt for min Sjæls Synd ?"

8 Han har forklaret dig, o Menneske, hvad der er godt, og hvad kræver Herren af dig, uden at gjøre Ret, elske Barmhjertighed, og vandre ydmvg med din Gud.

9) Herrens Røst raaber til Staden, og dit Navn seer Frelsen: Hører Svøben og hvem har beskikket det ?

10 Er der endnu ugudelige Skatte i Ugudeligs Huus? og den knappe forbandede Skjeppe?

1l Kan jeg være reen med ugudelig Vægt, med falske Lodder i Tasken?

12 Fordi hendes Rigmænd ere fulde af Voldsomhed, hendes Indbyggere tale Løgn, og deres Tunge er Svig i deres Mund,

13 vil ogsaa jeg saare dig med Slag, ødelægge dig for dine Synders Skyld.

14 Du skal spise, men ikke blive mæt, Undertrykkelse er midt i dig; du skal skaffe til Side og Intet redde, og hvad du redder, overgiver jeg til Sværdet;

15 du skal saae, men ikke høste, du skal perse Oliven, men ikke salve dig med Olie; og Most, men ikke drikke Viin;

16 agtede bleve Omris Bud og alle Achabs Huses Gjerninger, saa I vandre efter deres Raad, saa at jeg maatte gjøre dig til Gru, hendes Indvaanere til Spot og mit Folks Forsmædelse skulle I bære.

Mikas Bog

1 2 3 4 5 6 7