Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
6. Profeten Mika

Det 7de Kapitel.

Judas straf. Synds-Forladelsen.

1 Vee mig! thi jeg er vorden som en Efterhøst, som Orm-Samling efter Viinhøst; der var ingen Drue til at spise, tidlig moden Figen attraaer min Sjæl.

2 Den Fromme forsvandt fra Landet, og den Retskafne blandt Mennesker er ikke meer; Alle lure de efter Blod, Mand fanger sin Broder i Garn.

3 Til at gjøre Ondt har de begge Hænder, for at gjøre det til Gavns; Fyrsten kræver, Dommeren panter, Stormand taler hvad der er hans Hjertes Lyst og forandrer det.

4 Deres gode Mænd er som Torn, den Retskafne som Tjørne-Gjærde, dine Vogteres Dag, din Hjemsøgelse kommer; nu bliver der Forstyrrelse for dem.

5 Troer ikke Ven, stoler ikke paa Fortrolig, for hende som hviler i din Favn vogt din Munds Dørre.

6 Thi Søn foragter Fader, Datter reiser sig mod sin Moder, Svigerdatter mod sin Svigeremoder, og Mands Fjender er hans Hunsfolk.

7 Men jeg vil speide efter Herren, bie efter min Frelses Gud; min Gud vil høre mig. -

8 Glæd dig ikke over mig, min fjendtlige Kvinde, thi falder jeg, vil jeg staae op, og sidder jeg i Mørket, er Herren mig Lys.

9 Herrens Vrede vil jeg bære, thi jeg bar Synd for ham, indtil han faaer ført min Sag, og skaffer mig Ret; han vil føre mig ud til Lyset, jeg skal med Fryd see hans Retfærdighed.

10 Min fjendtlige Kvinde skal see, Skam skal skjule hende, hun som sagde til mig: hvor er Herren din Gud? mine Øine skal gotte sig over hende, nu hun bliver nedtraadt som Gade-Skam.

11) Der kommer en Dag iil at bygge dine Mure, den Dag er fjern, men besluttet;

12 den Dag vil de komme til dig fra Assur af og Ægyptens Stæder, fra Ægypten af indtil Floden, fra Hav til Hav og fra Bjerg til Bjerg;

13 men Landet var bleven til en Ørk for dens Beboeres Skyld ved deres Gjerningers Frugt. -

14 Vogt dit Folk med din Stav, din Arvedoms Hjord, som boer ene i Skoven midt paa Karmel; lad dem græsse i Basan og Gilead, som i gamle Dage.

15 Som i de Dage du drog ud af Ægyptens Land, vil jeg lade ham see underlige Gjerninger.

16 Hedninger skal see det og beskjæmmes over al deres Kraft; de skal lægge Haand paa Mund, og deres Øren blive døve;

l7 de skal slikke Støv som Slangen, som Jordens Kryb de skjælve frem af deres Borge, til Herren, vor Gud, skrækkes de hen, og de skal frygte for dig. -

18 Hvo er en Gud som du, der borttager Brøde og gaaer Overtrædelse forbi for Levningen af sin Arv, som ikke evindelig holder fast paa sin Vrede, thi Mistundhed er hans Lyst;

19 han vil atter forbarme sig over os; han vil nedtræde vore Misgjerninger, og du kaste alle deres Synder i Havets Dyb.

20 Du vil vise Trofasthed mod Jakob, Miskundhed mod Abraham, som du tilsvor vore Fædre i de gamle Dage.

Mikas Bog

1 2 3 4 5 6 7